הפרדה רכושית בין ידועים בציבור – גם כאשר הסכם הממון נחתם בשלב מאוחר

באפריל 2018, שוב עמד למשפט עקרון התא המשפחתי. ועדת הערר במחוזי ת"א- יפו נדרשה לסוגיית ההפרדה הרכושית בין בני זוג. עסקינן בבני זוג הידועים בציבור החל משנת 2003. הדירה נשוא הערר, אשר מצויה ברחוב קהלת לבוב בת"א (להלן: "הדירה בקהלת)", נרכשה על ידי העורר בשנת 2002 מהונו האישי וממשכנתא ששולמה מחשבונו הפרטי בלבד. אורלי, הידועה […]

כרסום משמעותי בהקלות לחברות בית – פס״ד עופר נכסי רעננה נ׳ פקיש שומה חיפה

חברה בית הינו מנגנון שמאפשר העלאת הרווחים בחברה לבעלי המניות שלה לצורך מס.סעיף 64 לפקודה קובע שרווחים של חברה בית יחשבו כרווחים של בעלי המניות שלה, כלומר שהיא תיחשב חברה שקופה לצורך מס.יש לכך יתרונות מס רבים, למשל במיקרים בהם יש לבעל המניות הפסדים שניתן לקזז כנגד הרווחים העולים מחברה הבית. חברת מליסרון, החזיקה בחברה […]

רק דירה שבנייתה נסתיימה תיחשב דירה לצורך מס שבח – ו״ע עודד קציר

בשנת 2014 בוטל הפטור המשמעותי ביותר במכירת דירת מגורים. על מנת לאזן את הגזירה, העניק המחוקק שיעור מס מיוחד למכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה לפני שנת 2014. שיעור המס הזה נקרה שיעור מס לינארי מוטב (או שיעור מס מוטב) מכיוון שהוא מעניק פטור לכל הרווח שמיוחס לתקופה מיום הרכישה ועד לשנת 2014, ומטיל מס בשיעור […]

עיקרון התא המשפחתי – הסאגה הבלתי נגמרת

דירה שנרכשה לפני נישואין תיחשב רכוש משותף אלא אם הוכיחו הצדדים הפרדה רכושית עיקרון התא המשפחתי:חוק מיסוי מקרקעין קובע שיש לראות בתא משפחתי כמוכר אחד, לעניין זכאות לפטור, זכאות למס לינארי וכד'. תא משפחתי הוא שני בני הזוג, וכן ילדיהם מתחת לגיל 18, למעט ילדים נשואים. לשם הדוגמא, נסביר את עניין הפטור: פטור דירת מגורים […]

נדחה מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי דירות

מנהל רשות המסים, משה אשר, בהתייעצות עם שר האוצר, משה כחלון, דחה את מועד הדיווח כמפורט בחוק המיסוי על ריבוי דירות מיום ה-31 במרץ ליום ה- 30 ביוני 2017. עד למועד זה יהיה על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם. במשרדי מיסוי מקרקעין מצויות כיום 200 עסקאות של מכירת דירות […]

החלטת בג"ץ בענין מס דירה שלישית

החלטת בגץ שהתקבלה אתמול (28/2/17) הטילה חובה לתת מענה ולנמק מדוע לא יבוטל החוק. בג"ץ קבע לאחר בחינת הסוגיה, כי נפל פגם מהותי בהליך החקיקה של חוק מס ריבוי דירות. עוד קבע בג"ץ כי את תשובתם יתנו המשיבים עד ליום 23/3/17. 

יוטלו סנקציות על אי תשלום מקדמת מס שבח רק על חלק מהציבור

בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע מנגנון של תשלום מקדמה ע"י הרוכש כדי שמיד עם העברת הסכום על ידי הקונה לרשויות המס, יונפקו אישורי המסים הנדרשים לשם רישומה של העסקה על פי כל דין, וכך להבטיח כי השלמת העסקה והעברת מלוא התמורה ייעשו רק כאשר הנכס נקי מחובות מס ומוכן לרישום הזכויות בפנקסי המקרקעין.  עד […]

נוהל הקלות לתושב חוץ במימוש פטור ממס שבח – תוספת 2 להוראת ביצוע 5/2013

בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ("החוק") נקבע ​​כי הזכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים מזכה, מוקנית, בתנאים שנקבעו, לתושב ישראל וכן לתושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב​.​ בסעיף 49א(א) לחוק נקבעה חזקה חלוטה ​לפיה יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור […]

מס ריבוי דירות – טפסי דיווח

אמש (24/1/17) פורסמו התקנות והצו בנוגע לחוק מס ריבוי דירות. התקנות עוסקות בעיקרן בתנאי הזכאות ואופן מתן המענק למוכרי דירות השקעה. הצו לעומת זאת מפרט את נוסחת החישוב לפיה ישולם מס ריבוי דירות. בנוסף, פרסמה רשות המיסים את טפסי הדיווח הבאים: – טופס 7201 – טופס הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017 – טופס 7202 – טופס דיווח על מכירת דירה […]

מס ריבוי נכסים

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית אשר פורסם לאחרונה, צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת בזמן הקרוב.תזכיר חוק זה, נועד להחיל חיוב במס על מחזיקי דירה שלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי נכסים"). כאשר ניתנת האפשרות למחזיקי הדירות לבחור בגין אלו דירות ימוסו במס זה. שיעור מס ריבוי נכסים יחושב בצורה זו: 1% מסכום של […]

Call Now Button דילוג לתוכן