ו"ע 52028-10-17 – לא ניתן לפצל פיצול "רעיוני" ולראות ברכישת דירת מגורים עם זכויות בניה כשתי עסקאות נפרדות

נדחה הערר שעניינו האפשרות לפצל רעיונית רכישת נכס שכולל זכויות בניה אותן אין כוונה לנצל, כמורכב משתי עסקאות לעניין מס רכישה: רכישת בית המגורים ורכישת הזכויות שיחשבו כרכישת זכות אחרת במקרקעין. עובדות המקרה וטענות הצדדים העוררים רכשו מחצית מנכס מקרקעין עליו בנויה דירת מגורים. קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות להרחבת הדירה. לגרסת העוררים, אין בכוונתם […]

תיקון הוראת ביצוע 4/2011 – פריסת שבח

ביום 19/11/2019 פורסמה תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011, לפיה החל ממועד פרסום התוספת, כל בקשה לפריסת שבח שתוגש עם הדוח השנתי לשנת העסקה או לאחר הגשת אותו דו"ח, תטופל ע"י מס הכנסה. הוראה זו באה ליעל את הליך חישוב השבח בדרך של פריסה ולהקל על מיצוי הזכויות של הנישומים. בקשת פריסה שהוגשה […]

פריסת מס שבח אפשרית ליחיד בלבד

ביהמ"ש העליון קבע כי אין לתת את זכות פריסת מס השבח לחברה , בהסתמך על פרשנותו לאור הלאקונה הקיימת בנוסח החוק בעניין זה. סעיף 48א(ה)1 ( לחוק מיסוי מקרקעין ) שבח ורכישה, נותן את האפשרות למוכר מקרקעין לפרוס את השבח הריאלי, אשר נצמח בין המועד בו רכש את המקרקעין לבין המועד בו מכרם, וזאת על […]

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019 הבהרות לגבי תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין

ידוע כי קבוצות רכישה רבות נתקלות לא אחת בקשיים, בין בהליכים לקבלת היתרי הבנייה, בבניה עצמה, או בהתקשרות שבין החברים. לעיתים קשיים ועיכובים כאלה נמשכים מספר שנים והרוכשים נותרים ללא מענה וללא דירה שרכשו במיטב כספם.תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין והוספת סעיף 9(ג1ג)(2)(ב1) באו להקל על אותם רוכשי דירות בקבוצות רכישה אשר מבקשים לרכוש דירה […]

הפרדה רכושית והסכם ממון – החלטת ו"ע בעניין פיגורה

בני זוג נשואים (פרק ב' – נישואים שניים) ולהם שלוש בנות משותפות. לגבר דירה שנרכשה לפני הנישואין, ולאשה דירה שקיבלה במתנה מאבא שלה. לאשה יש בת מנישואין קודמים.בני הזוג החליטו לרכוש דירה יחד. יום לפני הרכישה חתמו על הסכם ממון שקובע שהדירה שקיבלה האישה מאביה במתנה תישאר שלה, ובני הזוג יממנו את רכישת הדירה החדשה […]

פסק דין חדש – העברת מניות בחברת תמ"א לא תחוייב במס רכישה

לא כל חברת תמ"א היא איגוד מקרקעין.בועדת ערר שנערכה לפני יומיים (23/2/19), נקבעה החלטה בעלת השלכות מיסוי אדירות בענין העברת מניות של חברות תמ"א 38 אשר משקפת את עמדתנו כבר זמן רב. לפי עמדת רשות המיסים, כאשר בעלים של חברה שחתמה על הסכם תמ"א עם דיירים, מוכר את המניות של החברה, המכירה חייבת במס רכישה […]

תקרת הפטור במס שבח – האם ל"מוכר" או ל"דירה"?

בספטמבר 2017, ניתנה החלטה חשובה על ידי חברי ועדת ערר 44028-01-16 אריאל ואח' נ' מדינת ישראל, בקשר לאחד מהפטורים העיקריים שנותרו על כנם לאחר הרפורמה במיסוי דירות מגורים בישראל. במקרה דנן, מדובר בשניים מתוך שלושה יורשים שקיבלו דירת מגורים יוקרתית בירושה וביום 26/01/2915 מכרו אותה תמורת סך של 12,250,000 ₪.  נזכיר כי בסעיף 49א(א1) לחוק נקבעה תקרת פטור של 4,500,000 […]

הקלה לרוכשי דירה שניה שבבעלותם דירה בקבוצת רכישה

השבוע, אושר בכנסת תיקון מס' 93 לחוק מיסוי מקרקעין, המעניק הקלה לרוכשי דירות מגורים שבבעלותם דירה שרכשו בעבר מקבוצת רכישה.  בדברי ההסבר לתיקון, נכתבו הקשיים עמם מתמודדים לעיתים חברי קבוצות רכישה, כגון: קרקעות שנרכשו בטרם שונה ייעודן, החלפת קבלן במהלך הבניה, קשיים בליווי הבנקאי, קשיים בקרקע עצמה וכדו'. משכך, נוספה במסגרת התיקון האפשרות לרכוש דירה […]

אסתר מנו – דירת מגורים הרוסה שכיום איננה ראויה למגורים תיחשב דירת מגורים לצורך פטור ממס שבח

מה דינה של דירה שלא ראויה למגורים במועד המכירה, אבל שימשה למגורים במשך שנים?במילים אחרות, האם נכון לבטל פטור למכירת דירה ששימשה למגורים שנים רבות, אבל בעת המכירה היתה הרוסה?זו השאלה העומדת במרכז פסק הדין המצ״ב שניתן בחיפה על ידי כב׳ השופט סוקול. בפסיקתו, קבע סוקול , כי יש לראות בנכס דירת מגורים לצורך הפטור:  ״מצבו […]

שווי מכירה, שווי רכישה, ניכוי פחת משווי הרכישה – ועדת ערר BV

ביום 23/05/2018 ניתן פס"ד בבית המשפט המחוזי בחיפה בו"ע 57111-05-16 BV נגד מנהל מיסוי מקרקעין חדרה. פסק הדין עסק במקרה בו חברה זרה מהולנד מכרה דירת מגורים בקיסריה לאדם פרטי, דירת המגורים נקנתה ע"י החברה הזרה מחברה קבלנית.   המנהל לא קיבל את שווי הדירה עליה הצהירו הצדדים להסכם, בנוסף לא הסכים לקבל את שווי הרכישה ואת […]

Call Now Button דילוג לתוכן