מס הכנסה

לעניין מס הכנסה אין הבדל אם מוסד כספי הוכר או לא הוכר ככזה לעניין מעמ – הוא יהיה מוסד כספי לצורך מס הכנסה בשני המקרים – עא 10011-07 פור חברה לניהול תיקי השקעות

חברה העוסקת ביעוץ השקעות, סחרה במכשירים פיננסיים שונים עבור עצמה, כלומר – בכספים שלה, והפסידה 750,000 ש"ח. החברה מוגדרת כחברה משפחתית ולכן הרווחים/הפסדים שלה עולים

קרא עוד »

הקץ למזומנים?!

אחת התכונות הבולטות יותר בשימוש במזומן היא היכולת להעביר את המזומן מיד ליד ללא תיעוד וללא רישום כך שאין אפשרות לעקוב אחר המזומנים.תכונה זו של

קרא עוד »

אי הכרה בהפרשה המבוססת על חוות דעת קקיונית, אי הכרה בהוצאת דמי ניהול שלא הוכח ששולמו ולא ברור מדוע נדרש לשלמם, זקיפת יתרת חובה לבעלים כדיבידנד ע"מ 555-06 ונטורה אלי

סוגיה ראשונה – התרת הוצאות הפרשה ודמי ניהול: לפעמים, חוצפה של נישום איננה יודעת גבולות. הבעיה היא שיש לו גיבוי מבעלי מקצוע (רו"ח, עו"ד) שמלהטטים

קרא עוד »

אי הכרה בתביעה ייצוגית בגין אי התרת הוצאות רכב מסחרי על אף מחיקת הגדרות בפקודת התעבורה- ת"מ 144/07 רונן רדעי

תקנות ניכוי הוצאות רכב (גם הישנות וגם החדשות) קובעות ש"רכב פרטי", "רכב מסחרי אחוד" ו "רכב מסחרי בלתי אחוד" יוגדרו כהגדרתן בפקודת התעבורה. ההיגיון ברור

קרא עוד »

אי ניהול יומן שירות איננו ליקוי מהותי בניהול ספרים. פתיחת קופה ללא רישום תקבול איננה בהכרח מעידה על העלמה. רישום בונים איננו מחויב לפי ניהול ספרים עמ"ה 1140/03 צבעים בקפה

הוראות ניהול ספרים נועדו לשתי מטרות: מניעת העלמת הכנסות. אפשרות לבדיקה ללא מאמץ מיותר של פקיד השומה3צבעים בקפה הוא בית קפה שנפסלו ספריו לאחר שנערכה לו

קרא עוד »

אין חובה לקזז הפסד מועבר מעסק מול הכנסה מוטבת וגם – בחברה תעשייתית רווח ממכירת מניות כמוהו כרווח ממכירת ציוד בעסק ויחשב רווח הון בעסק ע"א 2895/08- חברת מודול בטון השקעות בתעשיה בע"מ

פסק דין של בית המשפט העליון הקובע את העקרונות הבאים:אין לחייב חברה לקזז הפסדים שמקורם בפעילות רגילה כנגד הכנסה מועדפת לפי וק עידוד השקעות הון.מכירת

קרא עוד »

אין להתיר בניכוי הוצאות שוחד מכיוון שלא ניתן להוכיח את תשלומן ואת גובה ההוצאות ע"א 3568/08 חברה בע"מ ופלוני

ניכוי הוצאות שוחד:האם יש להתיר בניכוי הוצאות שהוציאה חברה לתשלום שוחד במדינה זרה כדי לאפשר את פעילותה שם? יש כאן התנגשות בין שני עקרונות חשובים

קרא עוד »

ביטול פטור ממס על ריבית מתוכניות חסכון עם נקודות יציאה בתיקון 132 הוא חוקתי ואיננו רטרואקטיבי – בג"ץ 3644/06בלנדס

בשנות השבעים החליטה הממשלה לעודד את האזרחים לחסוך. (כמאמר המערכון הגששי – "חיסכו ואימצו" – זוכרים אותו?). לשם כך חוקק חוק עידוד החיסכון, שהעניק פטור

קרא עוד »

בשומה לפי מיטב שפיטה יש לאמוד גם את ההוצאות בהן עמד הקבלן. השומה איננה עונש לנישום אלא צריכה לחתור לחיוב מס אמת – עמ"ה 512/06 בוסקילה דניאל

חקירת מע"מ העלתה שקבלן השתמש בחשבוניות פיקטיביות. מס הכנסה זימן את הנישום לדיונים בעקבת ממצאי החקירה במע"מ, והנישום סירב להגיע. פקיד השומה פסל את ספרי

קרא עוד »

גם לפני תיקון 132 העברת הנכסים לבעלי המניות לפי סעיף 93 תחושב בערכם ברוטו לפני ניכוי המס כי אחרת תינתן הטבת מס כפולה. וגם- העברת הכנסות שכירות לחברה צריכה להיות מלווה בהעברת הנכס עצמו – ע"א 1194/03 מנו

סעיף 93 – נכסים ברוטו או נטו: כאשר חברה מתפרקת, מתרחשים לכאורה שני אירועי מס: 1. החברה מוכרת את כל נכסיה לבעל המניות, כאשר התמורה

קרא עוד »

החזקות בתקנות הוצאות רכב אינן חזקות חלוטות, רכב יחשב רכב עבודה אם ניתן להוכיח שהיה כזה, גם אם לא עונה להגדרה בתקנות, וגם – התקנות יחולו רק אם נעשה שימוש מעורב ברכב – ע"מ 872/06 עירית נהריה

פסק דין מעניין, שעוסק בסוגיה האם כלל הכתוב בתקנות ניתן לסתירה או שהוא חזקה חלוטה. מצד אחד, חזקות חלוטות מאפשרות מיסוי פשוט ויעיל, ומצד שני

קרא עוד »

הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה שיש איתה יגיעה של הנישום – כלומר שביצע פעילות משמעותית כדי להרוויח את ההכנסה – עמ"ה 1180/05 אהרון רט

בעל מניות בחברה שמשכירה בניין הפך נכה בסוף שנת 2000. החל משנת 2001, שילמה לו החברה משכורת והוא דרש פטור על הכנסותיו ממשכורת לפי סעיף

קרא עוד »

הנכה ויתר בחייו על הפטור ולכן יורשיו אינם זכאים לו, וגם: קביעת נכות רטרואקטיבית לא מאריכה את המועד למתן החזר מס – עמה 1046/99 רועי מקוב

עורך דין חלה במחלה ממארת, ממנה נפטר שנים לאחר מכן.היורשים פנו לביטוח לאומי וביקשו להכיר בו כנכה רטרואקטיבית מיום שחלה במחלה. הועדה אישרה את הנכות

קרא עוד »

העברת נכס בפטור לפי 104 חייבת להיעשות תוך שמירת המחיר המקורי אחרת לא מגיע הפטור גם אם תוקנו הדוחות – ע"א 4899/08

סעיפי 104 לפקודה מאפשרים להעביר נכסים לחברה בבעלות המעבירים, מבלי להתחייב במס. הסיבה היא שמהותית הבעלות על הנכסים לא הועברה, כי הנכס עבר לחברה שבבעלות

קרא עוד »

הפרשה לחוב תלוי לא תותר שכן נרשמה לראשונה בדוח מתקן והדבר מצביע על טיב האומדן – ע"מ 1121/05 ג.פ.ח.מ. (עשר) בע"מ

בשנת 91 שותפות רכשה קרקע מהמינהל, וחתמה על חוזה פיתוח. לאחר החתימה, דרש המינהל תוספת עבור חלק מהמגרשים, והשותפות טענה שאיננה חייבת בתוספות.השותפות נרכשה במלואה

קרא עוד »

כנגד הכנסות לפי 3ט יש להתיר הוצאות ריבית וגם- חילוט הפקדון שיתכן ויוחזר ידווח נומינלית ולא יותרו הוצאות שיערוך עליו – ע"א 8131/06 אלישע

דייר בבית אבות מחוייב בתשלום חודשי לבית האבות בגין השירותים שניתנים לו (כמה אלפי ש"ח בחודש), ובנוסף הוא נדרש להפקיד פקדון גבוה (כמה מאות אלפי

קרא עוד »

ניכוי במקור ממענק פרישה יבוצע לפי שיעורי המס הידועים ביום התשלום ולא לפי שיעורי המס הצפויים להיות בשנים הבאות – ע"ע 596/07 ברדוגו

לפי הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה עובד המקבל מענק פרישה יכול לפרוס את המענק לשש שנים קדימה לצורך חישוב המס.בפסק הדין, עובדת בנק שקיבלה מענק פרישה

קרא עוד »

נישום צריך להפנות תשומת לב פקיד השומה לסוגיות מיסוייות במהלך דיון שומות אם ראה שפקיד השומה לא שם לב אליהן ואם לא הפנה – ניתן לפתוח שומה לפי 147 עמ"ה 1038/06 עמירם סיוון

בחור שבבעלותו שתי חברות, ביצע מספר מהלכים הקשורים בניהם באופן כזה, שאם נבחן כל מהלך בנפרד לא נבין את התכלית, אבל אם נראה את התמונה

קרא עוד »

ניתן לבצע חישוב נפרד לבני זוג שעובדים בחברה משותפת אם הוכח כי עבדו בפועל ומשכורתם סבירה – עמ"ה 1037/07 יצחק כהן

ראינו לאחרונה במספר פסקי דין שבית המשפט לא מתחשב במיוחד בחזקות חלוטות הקבועות בחוק. אינטרבילדינג, למשל, וכן קלס ואחרים. בענייננו, מקרה זהה כמעט לפרשת קלס.

קרא עוד »

שותפות מהווה יחסים מיוחדים – שווי מניות בעסקה מחוץ לבורסה יכול להיות שונה מהמחיר בו המניה נסחרת – ע"מ 623-04 צפריר בכנר

כאשר בעל שליטה בחברה ציבורית מוכר את מניותיו בעסקה מחוץ לבורסה, מחיר המניות לא תמיד יהיה שווי למחיר המניה בבורסה. הסיבות לכך הן מגוונות: רכישת

קרא עוד »

תיקון דוחות אפשרי רק במקרים חריגים, הדיווח הראשוני כמוהו כהודאה, מכירת מוניטין והוצאה ברכישת נכס הון לא תותר בניכוי – ע"מ 1228/05 אליהו רג'ואן

פסק דין מעניין, בו מסופר על רואה חשבון כבן 75, שמכר בשנת 95 את תיק הלקוחות שלו לרואי חשבון אחרים שפעלו בשותפות. להזכירכם, בשנת 95

קרא עוד »

תקנות ניכוי הוצאות רכב ניתנות לסתירה. אין לתאם הוצאות בגין רכבי ביטחון בעריה שכן טובת המעביד גוברת – ערית מעלה אדומים עמ"ה 131-08

תקנות ניכוי הוצאות רכב ניתנות לסתירה. אין לתאם הוצאות בגין רכבי ביטחון בעריה שכן טובת המעביד גוברת – עירית מעלה אדומים עמ"ה 131-08 ביסודן של

קרא עוד »
Call Now Button דילוג לתוכן