מס הכנסה

מיסים

מיסים – אפשר להתווכח על זה…

טיעונים נכונים שמעלה עורך דין מיסים, המבוססים על מקצועיות והבנת החוק יכולים לחסוך לכם תשלומי מיסים. מיסוי מקרקעין, מע״מ, מס הכנסה ועוד. אצל כולנו יש

קרא עוד »

לעניין מס הכנסה אין הבדל אם מוסד כספי הוכר או לא הוכר ככזה לעניין מעמ – הוא יהיה מוסד כספי לצורך מס הכנסה בשני המקרים – עא 10011-07 פור חברה לניהול תיקי השקעות

חברה העוסקת ביעוץ השקעות, סחרה במכשירים פיננסיים שונים עבור עצמה, כלומר – בכספים שלה, והפסידה 750,000 ש"ח. החברה מוגדרת כחברה משפחתית ולכן הרווחים/הפסדים שלה עולים

קרא עוד »

הקץ למזומנים?!

אחת התכונות הבולטות יותר בשימוש במזומן היא היכולת להעביר את המזומן מיד ליד ללא תיעוד וללא רישום כך שאין אפשרות לעקוב אחר המזומנים.תכונה זו של

קרא עוד »

אי הכרה בהפרשה המבוססת על חוות דעת קקיונית, אי הכרה בהוצאת דמי ניהול שלא הוכח ששולמו ולא ברור מדוע נדרש לשלמם, זקיפת יתרת חובה לבעלים כדיבידנד ע"מ 555-06 ונטורה אלי

סוגיה ראשונה – התרת הוצאות הפרשה ודמי ניהול: לפעמים, חוצפה של נישום איננה יודעת גבולות. הבעיה היא שיש לו גיבוי מבעלי מקצוע (רו"ח, עו"ד) שמלהטטים

קרא עוד »

אי הכרה בתביעה ייצוגית בגין אי התרת הוצאות רכב מסחרי על אף מחיקת הגדרות בפקודת התעבורה- ת"מ 144/07 רונן רדעי

תקנות ניכוי הוצאות רכב (גם הישנות וגם החדשות) קובעות ש"רכב פרטי", "רכב מסחרי אחוד" ו "רכב מסחרי בלתי אחוד" יוגדרו כהגדרתן בפקודת התעבורה. ההיגיון ברור

קרא עוד »

אי ניהול יומן שירות איננו ליקוי מהותי בניהול ספרים. פתיחת קופה ללא רישום תקבול איננה בהכרח מעידה על העלמה. רישום בונים איננו מחויב לפי ניהול ספרים עמ"ה 1140/03 צבעים בקפה

הוראות ניהול ספרים נועדו לשתי מטרות: מניעת העלמת הכנסות. אפשרות לבדיקה ללא מאמץ מיותר של פקיד השומה3צבעים בקפה הוא בית קפה שנפסלו ספריו לאחר שנערכה לו

קרא עוד »

אין חובה לקזז הפסד מועבר מעסק מול הכנסה מוטבת וגם – בחברה תעשייתית רווח ממכירת מניות כמוהו כרווח ממכירת ציוד בעסק ויחשב רווח הון בעסק ע"א 2895/08- חברת מודול בטון השקעות בתעשיה בע"מ

פסק דין של בית המשפט העליון הקובע את העקרונות הבאים:אין לחייב חברה לקזז הפסדים שמקורם בפעילות רגילה כנגד הכנסה מועדפת לפי וק עידוד השקעות הון.מכירת

קרא עוד »

אין להתיר בניכוי הוצאות שוחד מכיוון שלא ניתן להוכיח את תשלומן ואת גובה ההוצאות ע"א 3568/08 חברה בע"מ ופלוני

ניכוי הוצאות שוחד:האם יש להתיר בניכוי הוצאות שהוציאה חברה לתשלום שוחד במדינה זרה כדי לאפשר את פעילותה שם? יש כאן התנגשות בין שני עקרונות חשובים

קרא עוד »

ביטול פטור ממס על ריבית מתוכניות חסכון עם נקודות יציאה בתיקון 132 הוא חוקתי ואיננו רטרואקטיבי – בג"ץ 3644/06בלנדס

בשנות השבעים החליטה הממשלה לעודד את האזרחים לחסוך. (כמאמר המערכון הגששי – "חיסכו ואימצו" – זוכרים אותו?). לשם כך חוקק חוק עידוד החיסכון, שהעניק פטור

קרא עוד »

בשומה לפי מיטב שפיטה יש לאמוד גם את ההוצאות בהן עמד הקבלן. השומה איננה עונש לנישום אלא צריכה לחתור לחיוב מס אמת – עמ"ה 512/06 בוסקילה דניאל

חקירת מע"מ העלתה שקבלן השתמש בחשבוניות פיקטיביות. מס הכנסה זימן את הנישום לדיונים בעקבת ממצאי החקירה במע"מ, והנישום סירב להגיע. פקיד השומה פסל את ספרי

קרא עוד »

גם לפני תיקון 132 העברת הנכסים לבעלי המניות לפי סעיף 93 תחושב בערכם ברוטו לפני ניכוי המס כי אחרת תינתן הטבת מס כפולה. וגם- העברת הכנסות שכירות לחברה צריכה להיות מלווה בהעברת הנכס עצמו – ע"א 1194/03 מנו

סעיף 93 – נכסים ברוטו או נטו: כאשר חברה מתפרקת, מתרחשים לכאורה שני אירועי מס: 1. החברה מוכרת את כל נכסיה לבעל המניות, כאשר התמורה

קרא עוד »

החזקות בתקנות הוצאות רכב אינן חזקות חלוטות, רכב יחשב רכב עבודה אם ניתן להוכיח שהיה כזה, גם אם לא עונה להגדרה בתקנות, וגם – התקנות יחולו רק אם נעשה שימוש מעורב ברכב – ע"מ 872/06 עירית נהריה

פסק דין מעניין, שעוסק בסוגיה האם כלל הכתוב בתקנות ניתן לסתירה או שהוא חזקה חלוטה. מצד אחד, חזקות חלוטות מאפשרות מיסוי פשוט ויעיל, ומצד שני

קרא עוד »

הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה שיש איתה יגיעה של הנישום – כלומר שביצע פעילות משמעותית כדי להרוויח את ההכנסה – עמ"ה 1180/05 אהרון רט

בעל מניות בחברה שמשכירה בניין הפך נכה בסוף שנת 2000. החל משנת 2001, שילמה לו החברה משכורת והוא דרש פטור על הכנסותיו ממשכורת לפי סעיף

קרא עוד »

הנכה ויתר בחייו על הפטור ולכן יורשיו אינם זכאים לו, וגם: קביעת נכות רטרואקטיבית לא מאריכה את המועד למתן החזר מס – עמה 1046/99 רועי מקוב

עורך דין חלה במחלה ממארת, ממנה נפטר שנים לאחר מכן.היורשים פנו לביטוח לאומי וביקשו להכיר בו כנכה רטרואקטיבית מיום שחלה במחלה. הועדה אישרה את הנכות

קרא עוד »

העברת נכס בפטור לפי 104 חייבת להיעשות תוך שמירת המחיר המקורי אחרת לא מגיע הפטור גם אם תוקנו הדוחות – ע"א 4899/08

סעיפי 104 לפקודה מאפשרים להעביר נכסים לחברה בבעלות המעבירים, מבלי להתחייב במס. הסיבה היא שמהותית הבעלות על הנכסים לא הועברה, כי הנכס עבר לחברה שבבעלות

קרא עוד »

הפרשה לחוב תלוי לא תותר שכן נרשמה לראשונה בדוח מתקן והדבר מצביע על טיב האומדן – ע"מ 1121/05 ג.פ.ח.מ. (עשר) בע"מ

בשנת 91 שותפות רכשה קרקע מהמינהל, וחתמה על חוזה פיתוח. לאחר החתימה, דרש המינהל תוספת עבור חלק מהמגרשים, והשותפות טענה שאיננה חייבת בתוספות.השותפות נרכשה במלואה

קרא עוד »

כנגד הכנסות לפי 3ט יש להתיר הוצאות ריבית וגם- חילוט הפקדון שיתכן ויוחזר ידווח נומינלית ולא יותרו הוצאות שיערוך עליו – ע"א 8131/06 אלישע

דייר בבית אבות מחוייב בתשלום חודשי לבית האבות בגין השירותים שניתנים לו (כמה אלפי ש"ח בחודש), ובנוסף הוא נדרש להפקיד פקדון גבוה (כמה מאות אלפי

קרא עוד »

ניכוי במקור ממענק פרישה יבוצע לפי שיעורי המס הידועים ביום התשלום ולא לפי שיעורי המס הצפויים להיות בשנים הבאות – ע"ע 596/07 ברדוגו

לפי הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה עובד המקבל מענק פרישה יכול לפרוס את המענק לשש שנים קדימה לצורך חישוב המס.בפסק הדין, עובדת בנק שקיבלה מענק פרישה

קרא עוד »

נישום צריך להפנות תשומת לב פקיד השומה לסוגיות מיסוייות במהלך דיון שומות אם ראה שפקיד השומה לא שם לב אליהן ואם לא הפנה – ניתן לפתוח שומה לפי 147 עמ"ה 1038/06 עמירם סיוון

בחור שבבעלותו שתי חברות, ביצע מספר מהלכים הקשורים בניהם באופן כזה, שאם נבחן כל מהלך בנפרד לא נבין את התכלית, אבל אם נראה את התמונה

קרא עוד »

ניתן לבצע חישוב נפרד לבני זוג שעובדים בחברה משותפת אם הוכח כי עבדו בפועל ומשכורתם סבירה – עמ"ה 1037/07 יצחק כהן

ראינו לאחרונה במספר פסקי דין שבית המשפט לא מתחשב במיוחד בחזקות חלוטות הקבועות בחוק. אינטרבילדינג, למשל, וכן קלס ואחרים. בענייננו, מקרה זהה כמעט לפרשת קלס.

קרא עוד »
Call Now Button דילוג לתוכן