תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018- הוראות לעניין מיסוי רווחי חברה

מטרת החוק המוצע: מניעת תכנוני מס שאינם לגיטימיים (לגישת הרשות), המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו- שלבי החלה על חברות בישראל וכך למנוע מבעלי מניות לדחות את יום תשלום המס ואף לחמוק מתשלום המס. התזכיר מציע להטיל מס במקרים הבאים:1. משיכה של כספים מהחברה ע"י בעל מניות או באמצעות הלוואה יחשבו כחלוקת רווחים וזאת […]

ינקו וייס – מועד משלוח השומה וטענה להתיישנות

חברת ינקו וייס הגישה ערעור לבית המשפט והעלתה שתי טענות:1. טענה שהיא תושבת חוץ ולכן לא חייבת במס על הכנסות רווח הון בחו"ל.2. פקיד השומה שלח באיחור את נימוקי השומה, ולכן לטענת החברה דין השומה העצמית להתקב. הערכאה הקודמת, בית המשפט המחוזי דחה את שתי הטענות. נקבעו שתי קביעות:-הראשונה – התיישנות של שומה עצמית אינה […]

תפקידו של יועץ מס הוא יותר מסתם עריכת חישובים ת"א 2129/02 צפריר אוסטשינסקי

כמו כל שאלה טובה, גם כאן התשובה היא – תלוי במקרה, אבל לרוב האחריות מתחלקת בין שניהם. יועץ מס ניהל את החשבונות עבור לקוח שנפסלו ספריו לאחר שבביקורת שנערכה בעסקו נמצא כי לא רשם תקבולים. מעבר לזה, הנישום קיבל דרישה להגשת הצהרת הון, ולא הגיש אותה במועד אלא לאחר שנה וחצי. גם את הדוחות השנתיים […]

אי הכרה בהפרשה המבוססת על חוות דעת קקיונית, אי הכרה בהוצאת דמי ניהול שלא הוכח ששולמו ולא ברור מדוע נדרש לשלמם, זקיפת יתרת חובה לבעלים כדיבידנד ע"מ 555-06 ונטורה אלי

סוגיה ראשונה – התרת הוצאות הפרשה ודמי ניהול: לפעמים, חוצפה של נישום איננה יודעת גבולות. הבעיה היא שיש לו גיבוי מבעלי מקצוע (רו"ח, עו"ד) שמלהטטים בנתונים ומגיעים למבוקש מהם בכל מחיר – אף במחיר האמת.לחברת ונטורה יצאה שומה שלב א', והיא הגישה השגה. בנוסף להשגה, היא החליטה להגיש דוח מתקן לאותה שנה בו כללה שתי […]

אי הכרה בתביעה ייצוגית בגין אי התרת הוצאות רכב מסחרי על אף מחיקת הגדרות בפקודת התעבורה- ת"מ 144/07 רונן רדעי

תקנות ניכוי הוצאות רכב (גם הישנות וגם החדשות) קובעות ש"רכב פרטי", "רכב מסחרי אחוד" ו "רכב מסחרי בלתי אחוד" יוגדרו כהגדרתן בפקודת התעבורה. ההיגיון ברור – יש כבר הגדרה בפקודת התעבורה, אז ניתן להסתמך עליה. אלא שבשנת 2005 ביטל שר התחבורה את ההגדרות הללו בפקודת התעבורה. רונן רדעי פנה לבית המשפט כדי שיאשר לו הגשת […]

אי ניהול יומן שירות איננו ליקוי מהותי בניהול ספרים. פתיחת קופה ללא רישום תקבול איננה בהכרח מעידה על העלמה. רישום בונים איננו מחויב לפי ניהול ספרים עמ"ה 1140/03 צבעים בקפה

הוראות ניהול ספרים נועדו לשתי מטרות: מניעת העלמת הכנסות. אפשרות לבדיקה ללא מאמץ מיותר של פקיד השומה3צבעים בקפה הוא בית קפה שנפסלו ספריו לאחר שנערכה לו ביקורת ניהול ספרים ונמצאו שלושה ליקוים. בית המשפט קובע שמשמעות פסילת ספרים היא שהנישום העלים הכנסה, וזהו מעשה פלילי, לכן כדי לפסול ספרים יש להראות הוכחות וראיות מוצקות כמו שנדרשים […]

אין זכאות להנחה ממס בגין מגורים בישוב ספר מכיוון שהוכח שגרו במקום אחר עמ"ה 110/09 עאסי פאהם

כולנו היינו רוצים לקבל הנחה ממס בשל מגורים ביישוב ספר, וחלקנו גם מקבלים. כך הבחור בפסק הדין התגורר עם משפחתו בישוב ספר והיה נוסע כל יום לעבודה לנצרת. בשנת 1997 הוא עבר להתגורר בנצרת, אבל המשיך לדווח על מגורים בישוב ספר למרות שעזב, ואף המשיך לשכור דירת מגורים בישוב הספר כדי לקבל את ההנחה. פ"ש […]

אין חובה לקזז הפסד מועבר מעסק מול הכנסה מוטבת וגם – בחברה תעשייתית רווח ממכירת מניות כמוהו כרווח ממכירת ציוד בעסק ויחשב רווח הון בעסק ע"א 2895/08- חברת מודול בטון השקעות בתעשיה בע"מ

פסק דין של בית המשפט העליון הקובע את העקרונות הבאים:אין לחייב חברה לקזז הפסדים שמקורם בפעילות רגילה כנגד הכנסה מועדפת לפי וק עידוד השקעות הון.מכירת מניות של חברה בת תיחשב "רווח הון בעסק" אם שתי החברות מאחדות את דוחותיהן לפי חוק עידוד תעשיה מיסים. סוגיה ראשונה- קיזוז הפסדים: לחברה היתה הכנסה פטורה לפי חוק עידוד […]

אין להתיר בניכוי הוצאות שוחד מכיוון שלא ניתן להוכיח את תשלומן ואת גובה ההוצאות ע"א 3568/08 חברה בע"מ ופלוני

ניכוי הוצאות שוחד:האם יש להתיר בניכוי הוצאות שהוציאה חברה לתשלום שוחד במדינה זרה כדי לאפשר את פעילותה שם? יש כאן התנגשות בין שני עקרונות חשובים –עקרון תשלום מס אמת, דהיינו – אי פגיעה בקניין.שמירה על שלטון החוק באופן כזה שהעברין לא יצא נשכר מפעולותיו, והצורך באמירה של מדינת ישראל שהיא איננה מסכימה עם שחיתות, ביחוד […]

ביטול פטור ממס על ריבית מתוכניות חסכון עם נקודות יציאה בתיקון 132 הוא חוקתי ואיננו רטרואקטיבי – בג"ץ 3644/06בלנדס

בשנות השבעים החליטה הממשלה לעודד את האזרחים לחסוך. (כמאמר המערכון הגששי – "חיסכו ואימצו" – זוכרים אותו?). לשם כך חוקק חוק עידוד החיסכון, שהעניק פטור ממס על ריבית מתוכניות חיסכון. מתוקף סעיף 5 לאותו חוק הותקנו תקנות שהסדירו את הפטור.לימים – בשנת 2000 – הוחלט לחייב במס הכנסות ריבית על תוכניות חסכון. לציבור נודע על […]

Call Now Button דילוג לתוכן