בני הזוג לא זכאים לחישוב נפרד כי לא סתרו את החזקה הקבועה בסעיף 66 עמ"ה 540-08 מלכיאלי

שוב ויכוח על חישוב נפרד או מאוחד כאשר בת הזוג עובדת בחברה בבעלות בן זוגה. הפעם דחה בית המשפט את הערעור וקבע שמתקיימת תלות בהכנסות, ולכן אין להתיר חישוב נפרד. בית המשפט מתבסס בהחלטתו על העובדה ששכר האישה "קפץ" פעמיים – בכל פעם ב 300%. משכר שנתי של 20,000 ש"ח בהתחלה ועד ל 600,000 ש"ח. […]

בשומה לפי מיטב שפיטה יש לאמוד גם את ההוצאות בהן עמד הקבלן. השומה איננה עונש לנישום אלא צריכה לחתור לחיוב מס אמת – עמ"ה 512/06 בוסקילה דניאל

חקירת מע"מ העלתה שקבלן השתמש בחשבוניות פיקטיביות. מס הכנסה זימן את הנישום לדיונים בעקבת ממצאי החקירה במע"מ, והנישום סירב להגיע. פקיד השומה פסל את ספרי הקבלן, והוציא לו שומות לפי מיטב שפיטה. ברוב השנים בשומות פ"ש לא התיר הוצאות בכלל, כי הספרים לא קבילים והקבלן לא הוכיח שהוציא הוצאות, אבל בעיקר בגלל שהיועץ המשפטי למס […]

גם לפני תיקון 132 העברת הנכסים לבעלי המניות לפי סעיף 93 תחושב בערכם ברוטו לפני ניכוי המס כי אחרת תינתן הטבת מס כפולה. וגם- העברת הכנסות שכירות לחברה צריכה להיות מלווה בהעברת הנכס עצמו – ע"א 1194/03 מנו

סעיף 93 – נכסים ברוטו או נטו: כאשר חברה מתפרקת, מתרחשים לכאורה שני אירועי מס: 1. החברה מוכרת את כל נכסיה לבעל המניות, כאשר התמורה מחושבת לפי שווי שוק.לכל נכס מחושב רווח הון, והמס הנגזר מהחישוב משולם על ידי החברה. 2. בעל המניות מוכר את מניותיו בתמורה לנכסי החברה או בתמורה למזומן שקיבלה החברה עבור […]

דילול בעל מניות ישראלי לצורך עמידה בתנאים למס מופחת איננו עסקה מלאכותית עמ"ה 517/08 אונטוריו טכנולוגיות

תושב ישראל (נקרא לו "אורן" ) ותושב שוויץ החליטו להקים מיזם תיירותי באילת (סירות עם תחתית זכוכית – כמו בגבעת חלפון….). הם הקימו בשנת 1991 חברה זרה בשם "ז'ול ורן", בה החזיקו כל אחד מהם 50%, והיא החזיקה בחברה הישראלית, שקיבלה אישור מרכז השקעות ונכנסה לתחולת חוק עידוד השקעות הון. בשנת 1995 נעשו לחברה שומות […]

הוצאות שלא הותרו בחברה בשל חשבוניות פיקטיביות יזקפו לבעל המניות כמשכורת עמ"ה 525/02 דוגמין מוחמד

חברת בניה השתמשה בחשבוניות פיקטיביות, כך הוכיחו מע"מ. פקיד השומה רמלה קיבל לידיו את ממצאי מע"מ, והוציא שומה לחברה בה לא התיר לה 13% מההוצאות שנדרשו על ידה בגין קבלני משנה בשנת 1999. שנת 1998 לא טופלה עקב התיישנות.בעל המניות בחברה נישום בפקיד שומה אחר, שם הוסיפו להכנסותיו – באופן אישי – 75% מההוצאות הפיקטיביות […]

הוצאות שמירה על ילדים מותרות בניכוי – הרחבה של סעיף 17 לפקודה – ע"א 4243/08 ורד פרי

את פסק דין ורד פרי במחוזי כולם מכירים. במחוזי, כב' השופט אלטוביה קבע שהוצאות שמירה על ילדים יותרו בניכוי מכיוון שהן מהוות הוצאה בייצור הכנסה, ובכך הרחיב הרחבה ניכרת את סעיף 17 לפקודה. התפיסה שעמדה מאחורי ההחלטה היא שהנישומה היתה מחויבת לשלם כסף עבור שמירה על הילדים כדי שתוכל לצאת לעבודה.רשות המיסים הגישה ערעור לעליון. […]

החזקות בתקנות הוצאות רכב אינן חזקות חלוטות, רכב יחשב רכב עבודה אם ניתן להוכיח שהיה כזה, גם אם לא עונה להגדרה בתקנות, וגם – התקנות יחולו רק אם נעשה שימוש מעורב ברכב – ע"מ 872/06 עירית נהריה

פסק דין מעניין, שעוסק בסוגיה האם כלל הכתוב בתקנות ניתן לסתירה או שהוא חזקה חלוטה. מצד אחד, חזקות חלוטות מאפשרות מיסוי פשוט ויעיל, ומצד שני בהכרח גורמות במרבית המקרים למס שאיננו מס אמת. ענייננו בניכוי הוצאות רכב. בתקנות נקבע שהוצאות של רכב עבודה מותרות כולן בניכוי, ואילו ברכב פרטי יש להתיר רק חלק מההוצאות.במקרה שלנו […]

הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה שיש איתה יגיעה של הנישום – כלומר שביצע פעילות משמעותית כדי להרוויח את ההכנסה – עמ"ה 1180/05 אהרון רט

בעל מניות בחברה שמשכירה בניין הפך נכה בסוף שנת 2000. החל משנת 2001, שילמה לו החברה משכורת והוא דרש פטור על הכנסותיו ממשכורת לפי סעיף 9(5)(א), כשהוא מסווג את ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית.בנוסף היו לו מיכליות דלק אותן השכיר לחברת הובלת דלק, וטען שהכנסה זו אף היא הכנסה מיגיעה אישית. פקיד השומה טוען שהכנסותיו ממשכורת […]

הליכי ערעור לא יעניקו הפחתה בהפרשי הצמדה וריבית למערער בג"ץ 3246/08 החברה הישראלית לגז

סעיף 192 לפקודה מעניק למנהל רשות המיסים את הסמכות להקטין או לבטל הפרשי הצמדה וריבית על חוב מס, אם הוכח לו שהתשלום עוכב מסיבה שלא תלויה בנישום. סיבות כאלו יכולות להיות, למשל, חקיקה בעלת תוקף רטרואקטיבי, או פשיטת רגל של הנישום. כך נקבע בבג"ץ "מבע" משנת 1985.בענייננו, החברה הישראלית לגז דרשה שיופחתו לה הפרשי ההצמדה […]

הנישום לא הוכיח שהיה תושב נהריה ולכן לא זכאי להנחה במס – 945/07 יאנוש הרשקו

מגורים בישוב ספר מקנים הנחה במס הכנסה. המחוקק ביקש להטיב עם מי שעובר לגור בישובים שעיבוים הוא מטרה לאומית. כדי שהנישום יהיה זכאי להנחה, הוא צריך להוכיח שמרכז חייו באותו ישוב, ורק באותו ישוב. כלומר – אם יש לו שני מרכזי חיים, לא יקבל את ההנחה כי לא ממלא את מטרת המחוקק. לעניין ההוכחה של […]

Call Now Button דילוג לתוכן