סעיף 96 לא יחול במכירת רכבי השכרה עמ״ה 213-05-11 אלדן

כידוע, חברות ציי הרכב עוסקות בהשכרת כלי רכב לזמן קצר ולזמן ארוך (ליסינג) ומכירתם לאחר תום תקופת ההשכרה. בשנים האחרונות החברות החלו להחיל על מכירות הרכבים את סעיף 96 לפקודה הנותן דחייה של רווח הון הריאלי, וכך למעשה היו משלמות מס נמוך יותר – שכן חלק מהרווח נדחה למועד מכירת הרכב שהחליף את הרכב הנמכר.פסק […]

החגיגה נגמרת? הטלת מגבלות על חייבי מס, כולל: עיכוב יציאה מהארץ, אי חידוש רשיון נהיגה ועוד

לפני כחודש ימים התקבל בכנסת תיקון לחוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה. לתיקון החוק לחץ כאן התיקון לחוק מעניק בין היתר סמכות לרשות המסים לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל מגבלות מסוימות על נישום חייב, אשר כיום אין אפשרות להטילן לפי פקודת המסים (גבייה). מתוקף סמכותו, יהא הרשם רשאי להטיל מגבלות שונות כגון:– מניעת החייב מלקבל […]

שווי השימוש ברכבים אשר אינם מוצמדים לעובד (רכבי מאגר)

בעקבות הסכם פשרה שנחתם מול רפא"ל, פרסמה רשות המיסים הנחייה בנוגע לרכבי חברה אשר אינם מוצמדים לעובד ספציפי. לצורך הבהרה רכבי מאגר הינם רכבים אשר משמשים את העסק לפעילות שוטפת ואינם מוצמדים לעובד מסוים.ישנם מקרים בהם המעביד מבקש לתת את הרכב לעובד על מנת שיחזור איתו הביתה ויגיע איתו לעבודה למחרת, מסיבות "טובות" – למשל, […]

חיוב במס תמורה בשל מתן שירותי דת – פורסמה טיוטת חוזר מקצועי

רשות המיסים הוציאה טיוטת חוזר מקצועי (קישור לחוזר) המטפל בחיוב במס של קבלת תמורה בגין שירותי דת. החוזר סוקר את החיוב במס הכנסה, את החיוב במע״מ וכן את הוראות ניהול פנקסים.באופן עקרוני, החוזר מבחין בין פעילות שנעשית באמצעות מלכ״ר, אשר לא תחוייב במס הכנסה ובמע״מ, לבין פעילות שנעשית לא באמצעות מלכר, ואז אם הפעילות מגיעה […]

שחיקת הלוואות צמודות מהוות הכנסה החייבת במס – מגדניית הדר, עליון

שחיקת הלוואות חייבת במס:הלוואות רבות ניטלות כשהן צמודות, בין אם מדובר בהצמדה למט״ח כלשהוא, בין אם מדובר בהצמדה למדד. בדרך כלל, ההצמדה גורמת להלוואה לתפוח עד להחזרתה. במקרים כאלו נוצרות הוצאות ללווה, הן הוצאות מימון.בפס״ד מגדניית הדר ואח׳ (קישור לפסק הדין) הלווים נטלו הלוואה שהיתה צמודת מט״ח, ובתקופת ההלוואה היה תיסוף של השקל, דהיינו הפרשי […]

ניתן לקזז הפסד עסקי כנגד רווח מעסקת אקראי, ניתן להפחית את מלוא יתרת ההשקעה במושכר בתום תקופת השכירות – ספידי לינק

נושא ראשון: קיזוז הפסדים כבר מראש אומר, שמדובר בפס״ד ממצה ומעמיק בנושא עסקאות אקראי וקיזוז הפסדים. בית המפשט סוקר את כלל פסקי הדין החשובים בנושא, את דעות המלומדים, ומוציא תחת ידיו פסק דין מובנה ומבהיר בסוגיות אלו. כדאי לקרוא. חברה (ספידי לינק) צברה הפסדים עסקיים מפעילות עסקית. בשנים שלאחר מכן, הרוויחה מעסקאות שאינן במהלך עסקיה […]

בהעברת מניות בפטור של מיזוגים/פיצולים של איגוד מקרקעין לפי הפקודה, מס הרכישה יחושב רק על שווי המניות ולא על שווי המקרקעין היחסי כמו בחוק מיסוי מקרקעין -בריטיש השקעות ו״ע 46205-08-11

כאשר אדם רוכש מניות באיגוד מקרקעין, הוא משלם מס רכישה כאילו רכש מקרקעין. זוהי מהותה ועיקרה של הגדרת ״איגוד מקרקעין״ וזו הסיבה שההגדרה קיימת. בעבר, היו הרוכשים של מניות באיגוד מקרקעין משלמים מס רכישה לפי השווי של המניות. למשל, אם חברה החזיקה מקרקעין בשווי של מליון ש״ח, ומימנה אותם על ידי הלוואה של 400,000 ש״ח […]

מליארדי שקלים זרוקים במסדרונות רשות המיסים, צריך רק להתכופף ולהרים אותם

מבקר המדינה קובע בדוח המבקר שרשות המיסים גבתה מיסים ביתר בסכומים לא יאמנו: מליארדי שקלים, אשר היו מוחזרים לציבור אילו היה יודע הציבור לדרוש אותם. רשות המיסים טוענת שהנתונים לא מדוייקים, והסכום שנגבה ביתר נמוך מהסכום שקבע דוח המבקר. כעת יש לומר: אי ידיעת החוק איננה פוטרת מעונש, אי ידיעת החוק היא היא העונש – […]

ביצוע ניהול פיקוח על ידי חברה עם הפסדים מהווה עסקה מלאכותית בשל אי תשלום שכר ובשל גביה חלקית – זילברמן פלומין ואח' ע"מ 820-08

חברה העוסקת ביזום בניה הפסידה בשנים 2000-2003 כמיליון ₪. החברה מגיעה להסדר עם פקיד השומה לפיו יש לחברה הפסד לצורך מס בסך כ 800,000 ₪ לסוף שנת 2003. אבל, הפרויקט נגמר ונמכרו כבר כל הדירות, אז איך תוכל החברה לנצל את ההפסד? במקרה יש חברה נוספת, שהיא חברה אחות (בעלי מניות זהים), שיש לה 50% […]

Call Now Button דילוג לתוכן