פסיקת הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים – מה עושים עם נושא המע״מ?

כאשר שני גופים מגיעים לבית המשפט לבירור מחלוקת, הם בדרך כלל מתלווים בעורכי דין כל אחד מטעמו.בסיום הדיון, פוסק בית המשפט את פסיקתו, ובנוסף פוסק האם על צד אחד לשלם הוצאות משפטיות לצד השני – בנוסף לתשלום זכיה אם היה כזה.נשאלת השאלה, האם סכומים אלו חייבים במע״מ, והאם יש להוסיף עליהם מע״מ או לראות אותם […]

אין להתיר ניכוי מעמ תשומות בגין טובת הנאה לעובדים אם לא חוייבו במעמ בגינם גם כשהמעביד מחוייב לתת אותה כחלק מתנאי מכרז ההעסקה – ע"ש 1251/06 אחים עובדיה שרותי ניקיון

חברת האחים עובדיה זכתה במכרז לניקיון של רשות שדות התעופה. לפי תנאי המכרז, התחייבה החברה לתת לעובדים שלה תלושי מזון כדי שיאכלו בשדה התעופה. את התלושים רכשה מרשות שדות התעופה, ובסוף תקופה הוציאה חשבונית לרשות שדות התעופה על התלושים בהם בוצע שימוש, כך שבפועל שילמה הרשות את מחיר הארוחות והחברה שימשה רק צינור להעברת התלושים. […]

המע"מ על מכירת תכשיטים יוטל על מלוא מחיר התכשיט ואין להחיל את סעיף 5(א) לחוק המאשר תשלום מע"מ על ההפרש בין הרכישה והמכירה מכיוון שהזהב הותך ע"מ 211/09 תמימי סלים

דיברנו על כך שבמכירת דירה שנבנתה על ידי הקבלן, לא ניתן להחיל את סעיף 5 לחוק מע"מ. כתבתי לכם שההסדר הקיים לגבי מכירת דירות מגורים משומשות בידי סוחר במקרקעין, לפיו יוכל אותו סוחר לשלם מע"מ רק על ההפרש בין המכירה והרכישה, חל גם על זהב, ועל רהיטים משומשים, ועל ברזל. בפסק הדין רכשה חברה זהב […]

פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה איננו חייב במע"מ ע"א 8863-07 כפריס דדו בע"מ

חברת כפריס רכשה בית מיטבחיים על קרקע בשטח של 16 דונם. חודשיים לאחר הרכישה שונה יעוד 4 דונם מתוך המגרש לקרקע לצרכי ציבור, והם הפכו למיועדים להפקעה. החברה והעריה הסכימו שיפנו לבורר כדי שיפסוק מהו הפיצוי שזכאית לו החברה בגין שינוי יעוד של ארבעת הדונמים, והפיצוי לא יפחת מ 1,800,000 ש"ח. (= 450,000$). הסכום הזה […]

פסילת ספרים בשל אי דיווח על מחזור מלא, התערבות ערכאת ערעור בשומות לפי מיטב השפיטה רק במקרים נדירים – ע"א 5200/06 אלקיס יבוא ושיווק בע"מ

פס"ד (מע"מ) של העליון שקובע (שוב) ש:ערעור לעליון לא ידון בשאלות עובדתיות אלא במקרים נדירים. שומה לאחר פסילת ספרים לא חייבת להתבסס על נתוני הנישום עצמו אלא יכולה להתבסס על הערכות ואומדנים לפי ניסיונו של פקיד השומה/המפקח. שומה לפי מיטב שפיטה כמוה כפסק דין, ופניה לבית המשפט בגין שומה כזו כמוה כערעור. גם כאן, בית […]

על מנת לנכות מס תשומות יש להוכיח הסתברות גבוהה לכך שהרכישה תשמש בעתיד לעסקה חייבת במס – אי.די.אר איטום ובניה – ע"א 891/08

פסק דין של העליון שקובע שכדי שניתן יהיה לנכות מס תשומות, יש להוכיח הסתברות גבוהה (לא "סיכוי סביר", לא "צפיה סבירה", אלא "הסתברות גבוהה" שהיא רמת הוכחה גבוהה יותר) לכך שהרכישה מיועדת לשמש בעסקה חייבת. העיקרון מנוסח בסעיף 41 לחוק מע"מ, והכוונה ברורה – אם קנית נכס, והוא משמש בעסקה פטורה ממע"מ, אז אל תנכה […]

עיריה איננה עוסק כאשר היא משווקת קרקע ל"בנה ביתך" לפי מבחני בשערייך ירושלים – ע"ש 1530-03 עירית אשקלון

על פי חוק מע"מ, וגם לצורך מס הכנסה, פעילות של מלכ"ר שמהווה פעילות עסקית תהיה חייבת במס. כך נקבע בפסק דין "בשערייך ירושלים" בעליון. ההיגיון מאחורי קביעה זו הוא שלא יתכן להעדיף עסק על פני עסק דומה רק משום שהוא מוחזק על ידי מלכ"ר. ועוד, אם מקור הכנסות המלכ"ר הוא בעסק תחרותי, ראוי שישלם מס […]

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ יחול רק על דירות מגורים בנויות ולא על רכישת קרקע ובניית בית עליה – אוסיף השקעות ע"מ 1169/07

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ קובע כי במקרה בו עוסק במקרקעין רוכש דירת מגורים מאדם פרטי ומוכר אותה לצד ג', ישולם מע"מ רק על ההפרש בין הקניה והמכירה ולא ישולם על כל תמורת הדירה. ללא סעיף זה, היה מתחייב סוחר במקרקעין במע"מ על כל מחיר המכירה. כך, אם היה רוכש דירה תמורת מיליון ש"ח, ומוכר אותה […]

מע"מ תשומות לא יותר לפי אומדן, נטל ההוכחה בשומה לפי מיטב שפיטה על הנישום – ע"א 8945/06 דניאל בוסקילה

פסק הדין דן בשלוש סוגיות:1. האם ניתן לדרוש החזר מע"מ על בסיס אמדן ולא על בסיס חשבוניות?2. אמדן הוצאות בשומה לפי מיטב שפיטה במס הכנסה.3. נטל ההוכחה בשומה לפי מיטב שפיטה. שתי הסוגיות הראשונות:מע"מ שונה במהות ממס הכנסה.מסופר בחקירות מס הכנסה, שבוקר אחד בא חוקר מע"מ לבקר. הוא הסתכל דרך הזכוכית על חקירה שהתנהלה, וראה […]

מע"מ תשומות יחושב תמיד נומינלי גם אם מע"מ העסקאות חושב ריאלית עיקרון מס האמת מוקרב על מזבח היעילות האדמיניסטרטיבית ע"א 9333/02 אבו סאלח חוסין

עוסק העלים הכנסות, כדי שהדוחות שלו למע"מ וגם למ"ה יהיו הגיוניים, הוא העלים גם קניות. שלטונות מע"מ פנו לספקים שלו וגילו שהקניות שלו היו גבוהות בהרבה מהקניות שהוא רשם. על סמך זה ועל סמך רווח מקובל בענף הוציאו לו שומה – על מס העסקאות בלבד (בלי לנכות את מס התשומות), כשהוא משוערך להיום. במהלך הערעור […]

Call Now Button דילוג לתוכן