בעסקה שאיננה בכסף יש לקבוע את המחיר לפי מחיר שוק ורק אם לא ניתן לקבוע אותו יש לחשב עלות ועוד רווח קבלני – ע"ש 1159/07 מ.מ דן חברה לבניין

בחוק מע"מ נקבע כי המחיר בעסקה יהיה המחיר עליו הסכימו הצדדים. עיקרון זה מופר בעסקאות שנעשו בין קרובים וכן בעסקאות שנעשו שלא בכסף, ואז ניתן לקבוע את המחיר בשתי דרכים חלופיות: – מחיר שוק.– עלות ועוד רווח קבלני מקובל.לכאורה בשתי הדרכים אמורים להגיע לאותה תוצאה, אבל במקרה הזה לא כך היה. נעשתה עסקת קומבינציה על […]

מנהל מע"מ דרש דרישות שמקורן באטימות והתנהגותו תמוהה – ע"ש 5054/05 אברהים שובכי

השופט "מכסח" את עובדי מע"מ וקובע שהם התנהגו באטימות, דרשו מהנישום דרישות מוגזמות, התעלמו מראיות שהובאו בפניהם והעלו טענות שסותרות אחת את השניה, בקיצור – חרפה. מספר דוגמאות:מצד אחד, מקבלים מע"מ את העובדה שספריו של הנישום נשרפו, ומצד שני טוענים שהספרים לא נוהלו בשיטה כפולה, ולא ברור לפי מה הם קובעים זאת שכן הספרים נשרפו. […]

תשומות על הוצאות הגנה במשפט פלילי לא יותרו אפילו שמקורם בפעילות עסקית ואפילו שהנאשם זוכה, שכן הוצאו לצורך הגנת חירותו וחייו של המתגונן ולא לצורך עיסקו – עש 2-10 סאמי שיבלי

עו"ד מקבל טלפון מלקוח, שמעוניין ביצוג בענייני דיני משפחה. הם קובעים להיפגש במקום כלשהו, וכשהוא מגיע לשם מתנפלים עליו 3 בריונים, עם אלות, ותוקפים אותו. עורך הדין שולף אקדח, ויורה. שניים הוא פוצע והשלישי מת. במשפט פלילי שנפתח נגדו הוא טוען שמדובר בהגנה עצמית, ויוצא זכאי. כעת, עורך הדין תובע את מס התשומות בחשבוניות עבור […]

לא כל עסקה שמרוויחים בה היא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי או חלק מעסקיו של הנישום – ע"מ 1271/06 פריזט דויד

קבלן שיפוצים ביצע עסק קומבינציה, בה רכש חצי משטח ברמת השרון, ובתמורה בנה חצי מדו משפחתי על החצי השני. כמובן שעל החצי שקנה, בנה לעצמו. שלוש שנים אחר כך, מכר את הדירה בווח עצום, ודרש פטור ממס שבח. הפטור ניתן לו.מע"מ קבע שמדובר בעיסקה, ולכן וחייב את השיפוצניק במע"מ על מכירת הדירה.השיפוצניק הגיש השגה על […]

קיזוז מעמ מחשבוניות אוטונומיה – עש 902-05 מג'אדלה

להזכירכם, עוסק שדרש קיזוז מע"מ תשומות מחשבוניות אוטונומיה חייב להגיש את החשבוניות למע"מ לא יאוחר משישה חודשים, מכיוון שישראל צריכה לבצע התחשבנות עם הרשות. במקרה שלנו הוגשו החשבוניות באיחור (לפי חותמת נתקבל), והעוסק טען שהסיבה לאיחור היתה עיצומים של עובדי מע"מ.הסוגיה מזכירה את פס"ד שמעון אזולאי מאתמול, רק מהכיוון ההפוך, שם נקבע שעיצומים של עובדי […]

ניכוי תשומות – עד כמה צריך עוסק לחקור ולוודא שהחשבוניות שהוצאו לו על ידי ספקים אינן חשבוניות פיקטיביות – עש 871-04 חנן סבו

פסק הדין מסתמך על פס"ד סלע מהעליון וקובע כי האחריות מוטלת כולה על העוסק המקזז את המע"מ. ובציטוט מפס"ד סלע: די בעצם העובדה כי החשבונית אינה כדין לשלילת זכאותו של הנישום לניכוי מס התשומות אולם, אם יוכיח העוסק שעמד במבחן "האדם הסביר", לא ידע ולא יכול היה לדעת שהחשבונית היא חשבונית פיקטיבית, יותר לו מס […]

ניכוי מעמ תשומות – עש 1511-04 ישראל בטיטו

מצד אחד:כשעבריין מזייף שטרות כסף הוא צריך מכונות מיוחדות, להקפיד על איכות השטרות, סימן מים, נייר מיוחד, צבעים מיוחדים וכו'. יש דרך פשוטה יותר להדפיס כסף – היא נקראת : "חשבוניות פיקטיביות". לא צריך בשביל זה מכונות מיוחדות, אפילו לא צריך מכונות בכלל – פונים לבית דפוס שמדפיס עבורנו את הכסף תמורת 320 ש"ח (לפני […]

מכירת מניות של איגוד מקרקעין חייבת במעמ – עש 1036-.04 מוסדן

מכירת מניות בדרך כלל איננה חייבת במע"מ שכן מניה איננה נכס לצורך חוק מע"מ. החריג היחיד הוא מניות של איגוד מקרקעין, עליהן חל חיוב במע"מ. הבדיקה האם מדובר באיגוד מקרקעין תתבצע בסעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין.ההגדרה קובעת שחברה שכל רכושה הוא מקרקעין (למעט רכוש טפל ורכוש שמשמש את פעילותה) תהיה איגוד מקרקעין. לכאורה לפי ההגדרה, […]

מותר לקזז מעמ מחשבונית פיקטיבית אם נעשתה פניה למעמ לברר קיום העוסק עש 1142-05 אמנון ברוך

חשבוניות פיקטיביות הן מכת מדינה. המדינה משלמת את מע"מ התשומות למקבל החשבונית, ולא מקבלת אותו מהרמאי שהוציא את החשבונית. שלא נשלה את עצמנו ולא נהיה צדקנים – ברוב המקרים, מקבל החשבונית יודע גם יודע שמדובר בחשבונית פיקטיבית. במקרים אלו אין להתיר את ניכוי מס התשומות, שלא הועבר מהצד השני כמס עסקאות.אבל מה קורה עם אותו […]

כפל מס במעמ על הוצאת חשבונית שלא כדין – עש 1085-05 אביבי

חברה הוציאה חשבונית מס לפני שנרשמה כעוסק מורשה, ומע"מ הטיל על בעלי התפקידים בה כפל מס. הם טענו שזה נעשה בטעות ולכן אין לחייב אותם בכפל מס לפי סעיף 50(א), שבמקור חוקק כדי להילחם ברמאים. נפסק: הולכים לפי החוק היבש ולא חשוב אם העבירה נעשתה בכוונה או בטעות.סעיף 50 (א) לחוק מע"מ קובע כי: "אדם […]

Call Now Button דילוג לתוכן