תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018- הוראות לעניין מיסוי רווחי חברה

מטרת החוק המוצע: מניעת תכנוני מס שאינם לגיטימיים (לגישת הרשות), המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו- שלבי החלה על חברות בישראל וכך למנוע מבעלי מניות לדחות את יום תשלום המס ואף לחמוק מתשלום המס.

התזכיר מציע להטיל מס במקרים הבאים:
1. משיכה של כספים מהחברה ע"י בעל מניות או באמצעות הלוואה יחשבו כחלוקת רווחים וזאת כל עוד הכספים לא יוחזרו לחברה תוך זמן קצוב של 90 יום.
2. העמדת נכס לשימוש של בעל מניות מהותי יראו אותו כנמכר ע"י החברה לבעל המניות בשווי שוק בניכוי מס דיבידנד ומס שבח.
3. יחידים אשר יתנו שירותים דרך חברה כנושאי משרה בחברה אחרת או כנותני שירותים אשר מתקיימים לגבייה יחסי עובד ומעביד בפן המהותי יחוייבו במס כאילו השירותים ניתנו ע"י בעל המניות כלומר על פי מדרגות מס ליחיד.
4. תוענק לרשות המיסים הסמכות להורות על חלוקת רווחים מאולצת כאשר להנחת פקיד השומה אין ברווחים אלו תכלית כלכלית הקשורה לפעילות החברה.
נראה שמטרתו העיקרית של החוק הינה למגר את תופעת חברות הארנק שמתפשטת היום בשוק הישראלי ובכך למנוע תכנוני מס ע"י התאגדות כחברות.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן