מס ריבוי נכסים

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית אשר פורסם לאחרונה, צפוי לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת בזמן הקרוב.
תזכיר חוק זה, נועד להחיל חיוב במס על מחזיקי דירה שלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי נכסים"). כאשר ניתנת האפשרות למחזיקי הדירות לבחור בגין אלו דירות ימוסו במס זה.

שיעור מס ריבוי נכסים יחושב בצורה זו: 1% מסכום של 15,148 (ממוצע דירה למטר רבוע), כשהוא מוכפל בשטח דירת המגורים ע"פ חיובי הארנונה ובמקדם, ועד לסכום של 18,000 ₪ בשנה עבור כל דירה.

מס ריבוי נכסים יחול באופן יחסי, היינו, אדם שהפך למחזיק דירה שלישית רק בחלק משנת המס, ימוסה באופן יחסי לאחזקתו בדירה השלישית. בדומה לכך אדם המחזיק בחלק מדירת מגורים, ימוסה אך ורק בגין החלק היחסי אותו מחזיק.

חשוב לזכור, כי על מחזיקי הדירות להזדרז ולהצהיר עד ה-30 בינואר בגין הדירה אותה ירצו למסות, שכן בהיעדר הצהרה זו, ייקבע המנהל לפי מיטב שפיטתו מהן דירות המגורים של אותו מחזיק ובגין איזו דירה ימוסה.

אין חולק כי מטרתו של חוק זה הינה לגלם את הנטל העודף שאחזקת הדירה השלישית יוצרת על המשק, ובכך לעודד את מחזיקי הדירות למכור את נכסיהם ולהגדיל את היצע הדירות בשוק, מה שלתקוות המחוקק, יביא להפחתה המיוחלת במחירי הדיור בישראל.

יחד עם זאת, ישנם הסוברים כי החלת החוק תיצור עיוותים בחברה הישראלית, שהרי מעבר לעובדה שהחוק עלול להביא לגירושין פיקטיביים ואף למגורי קבע נפרדים בין בני זוג המבקשים להימנע מלהחזיק בשלוש דירות, החוק אינו מהווה מדד לעושר כלל וכלל, מאחר שאדם המחזיק בארבע דירות מגורים בירוחם, אינו בהכרח עשיר יותר מאדם המחזיק שתי דירות יוקרה בלב תל אביב.

עיוות נוסף הצף מקריאת החוק, הינו הדיסוננס בינו לבין כוונת המחוקק בחוק עידוד השקעות הון. בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, ניתנת הטבת מס משמעותית לאדם המחזיק מסה גדולה של דירות לצורך השכרתן לציבור הרחב (לכל הפחות שש דירות בפרויקט). מאידך, החוק בענייננו הדן במס ריבוי נכסים, רואה באדם זה כרודף בצע המחזיק בדירות על חשבון זוגות צעירים דלי אמצעים. יוצא איפה כי קיימת חוסר עקביות משוועת של רשות המסים בתפיסתה כלפי מחזיקי הדירות.

כך או כך, ישנו סיכוי סביר כי החוק אכן יביא להפחתת מחירי הדיור בישראל, ומנגד, הסיכון כי יהווה חלון הזדמנויות קצר לרכישת דירה מוזלת ויפגע בשוכרי הדירות אשר יגולגל עליהם המס.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן