לעניין מס הכנסה אין הבדל אם מוסד כספי הוכר או לא הוכר ככזה לעניין מעמ – הוא יהיה מוסד כספי לצורך מס הכנסה בשני המקרים – עא 10011-07 פור חברה לניהול תיקי השקעות

חברה העוסקת ביעוץ השקעות, סחרה במכשירים פיננסיים שונים עבור עצמה, כלומר – בכספים שלה, והפסידה 750,000 ש"ח.


החברה מוגדרת כחברה משפחתית ולכן הרווחים/הפסדים שלה עולים לנישום המייצג.


סעיף 6 לחוק התיאומים ז"ל קובע שבדרך כלל, הפסד מני"ע יותר בקיזוז מרווח מני"ע בלבד, אלא אם מדובר במוסד כספי שההכנסות מני"ע שאצלו הן הכנסות מעסק, ורק אז ההפסד יחשב גם הוא הפסד מעסק.


רק החל משנת 2003 סיווג מע"מ את החברה כמוסד כספי, וההפסד נוצר בשנת 2001.
לעומת זאת, טוענת החברה, שגם בשנת 2001 היא היתה צריכה להיחשב מוסד כספי מבחינה מהותית, ואין זו אשמתה שמנהל מעמ סיווג אותה כך רק בשנת 2003.


נשאלות שתי שאלות עיקריות:
האם החברה נחשבת מוסד כספי או לא, ולפי זה יוחלט אם ההפסד מותר לקיזוז כהפסד מעסק:
בית המשפט קובע שאמנם לצורך חוק מע"מ, מוסד כספי הוא מוסד שהוכר ככזה על ידי שלטונות מע"מ, כלומר שנדרשת פעולה אקטיבית משלטונות מע"מ כדי שהחברה תוכר כמוסד כספי, אבל לצורך מס הכנסה וחוק התיאומים חברה תהיה מוסד כספי אם היא עומדת בהגדרות של מוסד כספי, ולא משנה אם מע"מ הכירו בה ככזה.


האם סעיף 6 חל רק על ני"ע, או גם על מכשירים פיננסיים אחרים כמו אופציות וכו'?
בית המשפט "בורח" מהכרעה בעניין הזה, כי כבר הכריע בעניין הראשון וקיבל את הערעור.


חבל, כבר אמרנו שאחד התפקידים של בית המשפט – ביחוד בית המשפט העליון- הוא להכריע, וכשהוא נמנע מכך הוא מחטיא חלק ממטרותיו.
ואני אומר – במקום החברה הייתי מעדיף לוותר על קיזוז ההפסדים ובלבד שלא להגיע למשפט. הרי זו חברה לניהול תיקי השקעות, ועכשיו כל הלקוחות שלה יודעים שהיא הפסידה כסף ב……מסחר במכשירים פיננסיים וניהול כספיה שלה!!


זה כמו שרב בריח תבקש לנכות הוצאות בגין פריצה למשרדיה, או שחברת מנפאוור תתבע עובד שלה בגין מעילה…..מה הם יאמרו ללקוחות אחר כך? אנחנו אלופים בהשמת עובדים? רק לנו יש את האמצעים הטובים ביותר נגד פריצות?

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן