מוניטין הנובע ממיקום עסק שייך לבעל הקרקע ולא לבעל העסק – עמה 1013/06 פינטו אהרון

פס"ד בעניין מוניטין שתוקצר על ידי שלומי אסטרוגו, עובד בפרקליטות. אני מצרף לכם את התקציר כלשונו:
פ"ד נוסף בעניין מוניטין מכבוד השופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי בנצרת.
הנישום החזיק בתחנת דלק פז, שירש מהוריו אשר קיבלו את הזיכיון מפז לפני שנים רבות.


בשנה מסוימת החליטה חברת פז לפנות את כל הזכיינים תמורת פיצוי מסוים, אף שלא הייתה מחויבת לפצותם לפי הסכם ההתקשרות הראשוני.
הנישום קיבל פיצוי בסך כ- 3.5 מליון ₪ עליהם דיווח כמכירת מוניטין.

פקיד השומה טען מנגד כי מדובר ברווח הון רגיל.
בית המשפט דן בשאלה האם מדובר במכירת מוניטין וקובע כי בעת בדיקת קיומו של מוניטין בית המשפט מתחיל לבצע את מלאכת הפרשנות מהמילים הכתובות בחוזה, אף כי בית המשפט מסכים כי "לא צורתם של הדברים היא הקובעת, כי אם תוכנם".
ואולם במקרה זה דברי ההסכם מדברים כי חברת פז שילמה לבעלי תחנות הדלק תמורת הפינוי על מנת שלא להיגרר מולם לערכאות משפטיות, במטרה לקבל את החזקה בתחנות הדלק באופן מיידי.


העובדה שהדברים מעוגנים לאורך החוזה, יוצרים חזקה שבעובדה בדבר מהותה של התמורה, ומי שרוצה להפריך חזקה זו עליו נטל השכנוע.
כמו כן כאשר הנישום טוען לקיומו של מוניטין, שלא מוזכר בחוזה מפורשות, עליו להוכיח כאמור את קיומו. כאשר מדובר בתחנת דלק, עוצמתה השיווקים נובעת בעיקר ממיקומה הגיאוגרפי, ולאחרונה גם מההנחות שהיא מקנה בתדלוק בשירות עצמי.


ייתכן שקיימים בתחנת דלק גורמים נוספים שישפיעו על קיומו של מוניטין אולם הם בטלים בשישים לעומת שני הגורמים העיקריים: מיקומה, וההנחות בתדלוק עצמי.
השירות שאותו מעניקים עובדי התחנה הוא זהה לעומת השירות בתחנות דלק אחרות ולכן סבור בית המשפט שזה אינו המקור למוניטין התחנה.


הלקוחות מגיעים לתחנת דלק הם לרוב לקוחות מזדמנים או לקוחות קבועים המתדלקים בה בשל ציר הנסיעה הקבוע שלהם.
בית המשפט קובע כי כאשר מקום התחנה יוצר מוניטין, הרי שהוא שייך לבעל הקרקע ובמקרה הזה לחברת פז.


במסגרת החוזה מוזכרת תניית אי-התחרות האופיינית לחוזים במכירת מוניטין, בית המשפט דן במעמד תנייה זו וקובע כי כאשר היא משתלבת עם נסיבות נוספות המעידות על קיומו של מונטין היא תשמש כראייה לתמיכה בקיומו של מוניטין.
במקרה הנ"ל מאחר שכל הנסיבות והמילים בחוזה אינם מזכירים את המונח מוניטין, תניית אי התחרות נותרת בודדת במערכה, דבר שמחזק את המטרה שלשמה שולמו הפיצויים, העברת השליטה בתחנה והיכולת של פז להמשיך ולמכור מוצרים ממנה באופן מיידי וללא תקלות.


סופו של עניין הערעור נדחה.


שלומי אסטרוגו, רו"ח ( מתמחה במשפטים )

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן