מבזק: פטור ממס שבח על זכויות מכח תב"ע בעסקאות תמ"א 38

בהתאם לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 אשר עבר לאחרונה בקריאה ראשונה ושלישית בכנסת, אנו שמחים לעדכן כי ניתנה הקלה מיסויית משמעותית ליזמים העוסקים בתחום התמ"א 38.

בלשון סעיף 49לג(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 יימחקו המילים: "עד גובה שוויון של זכויות הבנייה כאמור". המשמעות היא שבניגוד לגישה שרווחה עד לפרסום חוק זה, גם לזכויות הנמכרות בעסקאות תמ"א 38 אשר מקורן בתב"ע, יינתן כעת פטור ממס שבח. פטור אשר עשוי להפוך עסקאות אלו לרווחיות וכלכליות הרבה יותר. מדובר בהקלה משמעותית באופן חישוב המס שעד כה אופין בסרבול אשר נסב סביב ניתוח הזכויות הנמכרות בכל עסקה ועסקה ומקורן. כעת, כלל זכויות הבנייה יהיו פטורות ממס, הן זכויות מכוח תמ"א והן זכויות מכוח תב"ע.
נציין כי אין מדובר על פטור גורף לכלל העסקאות בכל תנאי. בעסקאות אשר התמורה הניתנת לדיירים עודפת על התמורה הקבועה בחוק (25 מ״ר ותשלום הוצאות המפורטות) צפויים הדיירים להתחייב במס בגין חלק מהזכויות שימכרו, והמס בדרך כלל יגולגל על היזם.
יחד עם זאת, חשוב לזכור כי דינן של עסקאות אשר קדמו ליום פרסום חוק זה עדיין לוט בערפל. ימים יגידו האם רשות המסים תקבל בקשות נישומים אשר ניצלו פטורים אישיים לדחות את מועד הרכישה שלהם על מנת לזכות רטרואקטיבית בהטבה הניתנת היום בחוק זה.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן