מבזק: השינויים הצפויים במיסוי מקרקעין ובמיסוי בכלל לפי התוכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית שהונחה על שולחן הממשלה קובעת שינויים מרחיקי לכת בנושא מיסוי – בכלל זה מיסוי מקרקעין בכלל ומיסוי דירות מגורים בפרט.
להלן סקירה של השינויים הצפויים, החל מתחילת שנת 2014, על פי סדר חשיבותן בעיננו.


מיסוי מקרקעין:
1. יוטל מס בשיעור של 25% על דירות השקעה.
כיום, אדם יכול למכור דירות בפטור מלא ממס אם המתין 4 שנים בין מכירה למכירה.
לאחר חקיקה מתאימה, יהיה אדם שיש לו דירה יחידה זכאי לפטור, ואילו אדם שיש לו יותר מדירה אחת – לא זכאי לפטור.
לא ברור מנוסח התוכנית האם בעלים של יותר מדירה אחת יהיה חייב על כולן במס, או זכאי לפטור על דירה אחת בלבד לתקופת זמן, דהיינו, אחת מהדירות שלו תיחשב דירת מגורים ותזכה לפטור, בעוד שאר הדירות יחויבו במס על כל התקופה בה האדם החזיק בנוסף אליה גם דירות אחרות. כנראה, שהפטור ינתן רק אם אין למוכר דירות נוספות.
בנוסף, טרם נקבעו הוראות לגבי דירות שנרכשו לפני התיקון ונמכרו אחריו. אחת האפשרויות היא שהשבח בדירה שנרכשה לפני 2014 יחויב במס רק בגין התקופה שאחרי התיקון. כלומר, כאן "חבויה" הטבה משמעותית, והיא – פטור גורף לכל דירות המגורים הקיימות היום, לתקופה שעד 1/1/2014.
בכל מקרה, הפטור ינתן רק אם המוכר החזיק בדירה לפחות 18 חודשים.


2. ביטול הפטור לתושבי חוץ:
– תושב חוץ לא יהיה זכאי לפטור ממס במכירת דירה.
– תושב חוץ לא יהיה זכאי להנחה במס רכישה על דירה יחידה. (אבל אם יעלה תוך שנתיים, יקבל את ההטבה רטרואקטיבית).


3. מיסוי דירות יוקרה:
שבח: דירה שנמכרת בסכום של יותר מחמישה מליון ש"ח, תהיה זכאית לפטור חלקי על השבח. הפטור ינתן באופן לינארי כיחס התמורה לסכום של 5 מליון.
מס רכישה: יוטל מס רכישה גבוה של 8% על כל סכום שעולה על 5 מליון ש"ח לדירה.


4. מס רכישה:
רכישת דירה תחויב במס רכישה של 3.5% בכל מקרה בו היתה רשומה על שם הרוכש דירת מגורים בעבר (החיוב עד מדרגה של חמישה מליון ש"ח, כאשר מעל מדרגה זו המס יעמוד על 8% כאמור).


5. תקופת צינון לדירה שהתקבלה במתנה:
דירה שנתקבלה במתנה תחוייב בתקופת צינון של 3 שנים מיום שמקבל המתנה התגורר בה, או 4 שנים מיום המתנה, לפני שינתן בגינה פטור.


6. מנגנון המקדמות ישוב לתוקף:
על רוכש זכות במקרקעין תוטל מחדש החובה להעביר מקדמות למיסוי מקרקעין.


7. יצומצם הפטור על מכירת דירה בעסקת קומבינציה:
כיום זכאי מוכר קרקע עם דירת מגורים עליה לפטור ממס (כולל פטור על חלק מזכויות הבניה במקרים מסוימים), כאשר הוא מוכר חלק מהקרקע בעסקת קומבינציה.
במסגרת התוכנית יצומצם הפטור ויוענק רק על החלק היחסי שנמכר במסגרת עסקת הקומבינציה.


8. יצומצם הפטור על מתנות לקרובים:
הפטור יוענק רק אם מדובר בצאצא, הורים וסבים, ובני זוג.


9. יוטל מס רכישה על הקצאה באיגוד מקרקעין:
כיום, הקצאה של מניות באיגוד מקרקעין לא מחוייבת במס רכישה ולא רואים אותה כפעולה באיגוד מקרקעין. במסגרת התוכנית, יוטל מס רכישה על הקצאה כזו.


10. דווח מקוון במע"מ:
מי שעושה עסקה במקרקעין יחויב לדווח עליה דיווח מקוון. עיצומים כספיים יוטלו על מי שלא יבצע זאת.
מע"מ:
1. שיעור המעמ יעלה באחוז אחד.
2. יבוטל הפטור ממע"מ על שירותי תיירות.
מס הכנסה:
1. העלאת שיעור המס ב 1.5% לכל המדרגות.
2. העלאת מס החברות ב 1%.
3. ביטול נקודת זיכוי לבעלי תארים אקדמאים.
4. הקפאת מידוד נקודות הזיכוי.
5. הנמכת תקרת הפטור להגרלות.
6. העלאת שיעור המס על דיבידנד בחוק עידוד השקעות הון ל 20%.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן