הרחבת אוכלוסיית הזכאים לדווח על בסיס מזומן

לפני מספר חודשים תוקן חוק מע"מ כך שנותני שירותים מחוייבים בדיווח על בסיס מזומן בלבד. מדובר בהוראה ששינתה רבות את חיי נותני השירותים הקטנים והבינוניים בישראל, ואיפשרה להם להעביר מע"מ על שירות שנתנו רק ביום בו קיבלו את התמורה עבורה.


ביום 24.12.2014 עבר תיקון 48 לחוק מע"מ, אשר מרחיב את הדיווח על בסיס מזומן בנוסף על נותני השירותים, גם לאוכלוסיות נוספות כגון יצרנים וסוחרים.


כאשר עוסק נדרש לשלם מע"מ על בסיס מצטבר, הוא מחויב לשלם מע"מ גם אם לא קיבל עדיין את התמורה עבור העסקה. כך נוצר לו חסרון כיס, שבמקרה של העסקים הקטנים והבינוניים יכול לגרום לקשיים כלכליים עד חוסר יכולת לתפקד, שהרי גם אם הלקוח משלם שוטף+נצח, העוסק מחויב להעביר את המע"מ בעסקה, ונאלץ לדאוג למימון לתקופת הביניים. מטבע הדברים, אותו עוסק שואל – ובצדק – "איפה הכסף"? ובכך תורם שלא מדעת לסיכויי יאיר לפיד בבחירות הקרובות.


במקרים רבים היו אלו דווקא משרדי הממשלה שחלק מתנאי המכרז שפרסמו משרדי הממשלה, כללו הוראה של תשלום שוטף+ 120 יום או כל תקופה הזויה אחרת. לי לא מובן כיצד מרשים לעצמם המשרדים לדרוש תקופת תשלום ארוכה כזו.
אבל, ניחא אם הדברים היו נגמרים כאן. גם כאשר מגיע סוף סוף תאריך התשלום המיוחל, ישנם הרבה מקרים בהם המשרדים לא העבירו את הכסף מיד, ועיכבו אותו מספר חודשים נוספים. הרי הציבור לא יכול להטיל על משרדי הממשלה "עיצום כספי", "קנס הגשת דוח באיחור" ועוד כל מני המצאות שנועדו לחנך את הציבור. חינוך שכזה מזכיר לי את ההורים שעם סיגריה דולקת בפה דורשים מהילד להפסיק לעשן.


ואז, מצא את עצמו האזרח נלחם לקבל את כספו, ומנגד יד אחרת של אותו גוף מטילה עליו עיצומים, עיקולים, ורודפת אותו עד חורמה על מנת שישלם את חובו.


העברת הדיווח לבסיס מזומן מונעת גם בעיות במקרה של חובות אבודים. לפני התיקון, היה צריך העוסק לעבור דרך חתחתים במקרה בו הלקוח לא שילם את חובו, ומנגד העוסק העביר כבר את המע"מ לשלטונות.


אז לסיכום, מדובר בתיקון מבורך, שיקל על האזרחים בישראל. הבעיה היחידה איתו היא שההוא מקשה במעט על מתנגדי יאיר לפיד ללבות את הדמוניזציה שהם יוצרים נגדו במומחיות כה רבה.


מצידם, זה ממש מעצבן ששר אוצר מעביר תיקוני חקיקה שמועילים לעצמאים הקטנים והבינוניים. חוצפה שכזו מצידו.


המצב לפני תיקון 48 לחוק מע"מ
סעיף 22 לחוק מע"מ קבע כי כאשר מתבצעת מכירת טובין החיוב במס יתבצע בעת מסירת המוצר לקונה.
לכלל זה נקבע חריג בסעיף 29 (1ב) לחוק מע"מ- עוסק שהוא יצרן ומחזור העסקאות שלו אינו עולה על 1,950,000 והוא לא מעסיק יותר מ 6 עובדים- החיוב במס בעת מכירת נכס יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל- דהיינו על בסיס מזומן.
מסעיף זה עולה כי רק עוסק שהוא יצרן יכול לדווח על בסיס מזומן וזאת בהתקיים התנאים לעיל.


המצב לאחר תיקון 48 לחוק מע"מ
בעקבות התיקון בוטל סעיף 29 (1ב) לחוק ונקבעו מס' שינויים אשר הרחיבו את האוכלוסייה הזכאית לדווח על בסיס מזומן.
לאחר התיקון דיווח על בסיס מזומן יחול על:
1. כל עוסק אשר מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 2,000,000 ₪.
כלומר- החריג שנקבע לגבי יצרנים בסעיף 29 (1ב) כעת יחול על כלל העוסקים שמחזור העסקאות שלהם אינו עולה על 2,000,000 ₪.
2. יצרן שמחזור העסקאות שלו עולה על 1,950,000 אך שאינו עולה על 3,450,000 ₪.
3. יצרן שמחזור העסקאות שלו נמוך מ 1,950,000 והוא מעסיק בין 7-17 עובדים.
תחולת התיקון ביום 01.01.2015, כלומר שהוא לא יחול על העסקאות אשר מועד קבלת התמורה או מסירת הטובין שלהן הוא לפני 01.01.2015.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן