הקלה לרוכשי דירה שניה שבבעלותם דירה בקבוצת רכישה

השבוע, אושר בכנסת תיקון מס' 93 לחוק מיסוי מקרקעין, המעניק הקלה לרוכשי דירות מגורים שבבעלותם דירה שרכשו בעבר מקבוצת רכישה.

 בדברי ההסבר לתיקון, נכתבו הקשיים עמם מתמודדים לעיתים חברי קבוצות רכישה, כגון: קרקעות שנרכשו בטרם שונה ייעודן, החלפת קבלן במהלך הבניה, קשיים בליווי הבנקאי, קשיים בקרקע עצמה וכדו'.

משכך, נוספה במסגרת התיקון האפשרות לרכוש דירה נוספת וליהנות משעורי מס רכישה של דירה יחידה, ובתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:

בעת רכישת הדירה מקבוצת הרכישה, הייתה זו האחרונה דירתו היחידה, ובנוסף,  הדירה הנוספת נרכשה בחלוף אחת מהתקופות להלן:

– ארבע שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה – אם בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה בתוך אותה תקופה, או אם שוכנע המנהל כי חל עיכוב מהותי בהשלמת בנייתה.

– שש וחצי שנים ממועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה – אם החזקה בדירה בקבוצת הרכישה טרם נמסרה לידיו בפועל.

המחוקק מסייג את האמור לעיל, בעמידה בתנאים מצטברים אלו:

  1. – העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה, חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד הרכישה.
  2. – הרוכש מכר את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה.
  3. – אלמלא רכש את הדירה בקבוצת הרכישה, היתה הדירה דירתו היחידה.

בתיקון זה, מעניקה ועדת הכספים של הכנסת הקלה משמעותית לאותם חברי קבוצות רכישה שבניית דירתם מתעכבת, אלא שחשוב לציין כי אדם הרואה עצמו זכאי להקלה זו, נדרש לפנות אל רשות המסים, להוכיח את טענתו ולדרוש בהתאם את ההטבה.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן