העלאת מס הרכישה, והחלת החישוב הלינארי על מס אינפלציוני בדירות מגורים

הממשלה הצביעה בעד תקציב המדינה לשנת 2015. כחלק מהחלטות התקציב נקבעו לעניין מיסוי מקרקעין הדברים הבאים:

1. החלת חישוב לינארי מוטב על שבח אינפלציוני


מיום כניסת הרפורמה נוצר מצב בו הפטור שניתן לבעלי דירות אשר אינם זכאים לפטור עפ"י סעיף 49ב(2) (חישוב לינארי מוטב) לא אפקטיבי היות ובעלי דירות שדירותיהם נרכשו לפני 1993 חויבו במס אינפלציוני בשיעור של 10% (שחושב ממועד רכישת הנכס עד 1993), מכאן נוצר מצב בו מס השבח הריאלי הינו נמוך משמעותית ואילו השבח האינפלציוני החייב הוא אשר הגדיל את חבות המס.


בהחלטת תקציב המדינה הוחלט על תיקון סעיף 48א(ג) כך שבמכירת דירת מגורים מזכה בנוסף לפטור ממס השבח הריאלי יהיה פטור נוסף ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב.
יש לציין כי הפטור הנוסף יחול באופן רטרואקטיבי וזאת החל מיום 1.1.2014.


2. מס רכישה


בהוראות תיקון 76 נקבע כי החל משנת 2015 מדרגות מס הרכישה תהיינה מדרגות נמוכות החל מ 3.5%, ותוקף הוראת השעה לגבי מדרגות מס רכישה גבוהות יפוג. על פי
החלטת התקציב נקבע כי הוראת השעה תהפוך להוראת קבע.


המשמעות – שיעורי מס רכישה גבוהים דהיינו החל מ5% לרוכשי דירות מגורים שזו אינה דירתם היחידה ו/או תושבי חוץ.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן