העברת נכס בפטור לפי 104 חייבת להיעשות תוך שמירת המחיר המקורי אחרת לא מגיע הפטור גם אם תוקנו הדוחות – ע"א 4899/08

סעיפי 104 לפקודה מאפשרים להעביר נכסים לחברה בבעלות המעבירים, מבלי להתחייב במס. הסיבה היא שמהותית הבעלות על הנכסים לא הועברה,

כי הנכס עבר לחברה שבבעלות המעביר, ואם יש מספר מעבירים – צריך ששיעור ההחזקה של כל מעביר בחברה תהיה כמו שיעור ההחזקה שהיתה לו בנכס.
אלא, שסעיף 104ה מוסיף שהנכס ירשם בחברה לפי המחיר המקורי שהיה אצל הנישום. כך, הפחת יישאר אותו פחת, וישמר עיקרון רצף המס.


במקרה הזה נכס שהמחיר המקורי שלו היה 300,000 ש"ח הועבר בפטור ממס לפי 104 לחברה, אבל הנכס נרשם בחברה לפי שוויו, בסכום 800,000 ש"ח. כך, מספר שנים החברה דרשה פחת גבוה יותר ממה שמגיע לה.
כשהתגלתה ה"טעות" החברה ביקשה לתקן את הדיווחים שלה.


בית המשפט העליון קובע שההעברה של הנכס לחברה לא תהיה פטורה, גם אם הרישום תוקן.
סוגיה נוספת – החברה לא הנפיקה מניות תמורת הנכס, אלא שטר הון. שטר הון זהו יצור כלאיים בין הון להתחייבות. בית המשפט לא פוסק במופגן בסוגיה האם ניתן לבצע שינוי מבנה לפי 104 באמצעות הנפקת שטר הון במקום מניות. אמנם, לשון החוק קובעת שיש להנפיק זכויות כנגד

הנכס, והכותרת של הפרק היא: "העברת נכסים תמורת מניות".
אבל כבר ראינו לאחרונה שאין להסתמך יותר מדי על לשון החוק, אלא צריך להעדיף את תכלית החקיקה.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן