הידעתם? מס הכנסה חייב להשיב לכם את החזר המס המגיע לכם תוך 90 יום ממועד הגשת הדו"ח השנתי! עו"ד משה גבע

אחת מהזכויות הבסיסיות של נישום הוא לקבל לידו החזרי מס שמגיעים לו, בעיקר כשמדובר על תשלומים ביתר שהוא שילם לקופת המדינה. גם כשיש מחלוקת לגבי הסכום שאותו נישום זכאי לו, אין זה אומר שבאופן אוטומטי יכולה רשות המיסים לעכב בידה את אותם החזרים. נסקור את המצבים השכיחים להיווצרות החזרים וכיצד נישומים יכולים לעמוד על זכויותיהם:

החזר מס בעקבות תשלום ביתר למי שמגיש דו"חות שנתיים למס הכנסה

בישראל החוק קובע חובת דיווח כללית לכל תושב שגילו מעל 18. כן, ממש כמו בארה"ב. יחד עם זאת, הוראות חוק משלימות פוטרות מחובה זו מי שהכנסתו מאוד נמוכה, מי שהוא שכיר בלבד (כל עוד ששכרו לא עולה על כ-700,000 ₪ בשנה) ובמיקרים נוספים.

אדם שמגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, השומה שיוצאת לו ממחשבי רשות המיסים על בסיס ההצהרה שלו שבדו"ח, מהווה את חישוב המס השנתי שקובעת כמה מס הוא היה צריך לשלם. הסכום שחושב עומד אל מול מה ששילם במהלך אותה שנה (בניכוי במקור, במקדמות וכו') ונוצר הפרש לתשלום או הפרש לזכותו של הנישום.

כשיש חוב יוצאת הוראת תשלום, וכמובן שאי תשלומה במועד תחל כדור שלג של דרישות נוספות והליכי גביה אגרסיביים כגון עיקולים ועוד פעולות לא נעימות שבהחלט מומלץ להימנע מהן. אבל, וזה אבל גדול, אם מגיע לנישום כסף- מתי הוא יכנס לחשבון הבנק שלו? בעניין זה החוק ברור מאוד:

החזר מס שמגיע לנישום בעקבות דו"ח שנתי שהוא מגיש למס-הכנסה חייב להיות מועבר לו תוך 90 יום מהמועד בו הוא הגיש את הדו"ח. שימו לב- מועד הגשת הדו"ח שמשמעו מיום בו מסרתם את הדו"ח בדלפק הקבלה במשרדי רשות המיסים וקיבלתם חותמת "נתקבל". אין זה עניינכם מתי הדו"ח הגיע בתוך מערכת רשות המיסים לגורם הנכון, מתי נבדק, מתי אושר במחשב וכו'. ביום ה-91 ממועד ההגשה מס הכנסה עובר על החוק. נקודה.

החריגים לחובה זו של מס הכנסה הם ספורים בעיקר: הדו"ח שהוגש לא תקין או לא הוגש כהלכה, פקיד השומה החל ביקורת במהלך ה-90 יום (וגם אז הוא יכול לעכב מחצית מההחזר לזמן מוגבל), לנישום נפסלו ספרי העסק או שמתנהלת נגדו חקירה ברשות המיסים וכו'. למען ההגינות נציין כי מס הכנסה עושה מאמץ להשתפר משנה לשנה בכדי לעמוד בדרישות החוק בעניין השבת הכספים במועד, אך המצב עדיין רחוק מלהיות מושלם.

החזר מס בעקבות בקשה להחזר מס של שכיר

כפי שציינו, על אף חובת הדיווח הכללית, ישנם רבים שפטורים מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. אולם, גם אצלם יכול להיווצר מצב שבו הם זכאים להחזר מס. זה קורה בד"כ כאשר שכיר לא עבד שנה מלאה, או הגיעה לו הטבה שלא נוצלה וכו'. במהלך השנה השוטפת אפשר לעיתים לקבל את החזר המס דרך המעסיק, אולם מעת שהשנה הסתיימה- הדרך היחידה לקבל את ההחזר היא בהגשת דו"ח "החזר מס לשכיר" למס הכנסה בבקשה לעריכת חישוב מס שנתי והשבת היתרה המגיעה.

דו"ח "החזר מס לשכיר" ניתן להגיש עד 6 שנים מתום השנה אותה רוצים לבדוק, אולם הטיפול בדו"ח והשבת ההחזר המגיע כפופים להוראות מיוחדות שמאפשרות לרשות המיסים לעכב את הטיפול בהחזר לשנה, ולעיתים אפילו לשנתיים ממועד הבקשה. זמן לא סביר לחלוטין שמחייב בהחלט את התערבותו של המחוקק.

ולסיום אזהרה בקשר להחזרי המס לשכירים: אכן מדובר בזכות, אולם יש לנצלה בחוכמה. הגשת הבקשה לחישוב מס שנתי זה, למרות שמה, לא מבטיחה החזר מס ויכולה גם להוביל לחוב מס במידה והחישוב יראה שדווקא לא שילמתם מספיק מיסים באותה שנה. לכן- יש לבדוק טוב את הזכאות טרם הגשת הבקשה באמצעות סימולטורים או איש מקצוע מתאים. מעת שהבקשה מוגשת- אין דרך חזרה.   

לסיכום- בימים אלה בהם רבים מצויים בפני אתגרים כלכליים ומתמודדים עם בעיות תזרימיות, אל תוותרו על הזכויות שלכם ועמדו על כך שכספים שמגיעים לכם יופקדו לחשבון הבנק שלכם בהתאם לחוק. למשרדנו ניסיון רב בטיפול במקרים אלה, ובהשבת החזרי מס לידי בעליהם.  

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן