הוראת ביצוע מס הכנסה 6/2020 – דחיית מועדים בפקודת מס הכנסה בשל הקורונה

ציבור הנישומים וכן עובדי רשות המיסים רשאים לדחות מועדים מסוימים שנקבעו בתקנות, זאת בשל השפעת הקורונה על תפקוד המשק והקושי בקיום שגרת עבודה רגילה.

ביום 25/3/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים) התש"ף-2020, אשר במסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים וביום 27/03/2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס) התש"ף-2020, אשר במסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובחוקים מס נוספים.

אתמול (יום שני, 25/05/2020) פרסמה רשות המיסים הוראה לביצוע האמור בתקנות האחרונות בהתייחס למועדים בפקודת מס הכנסה.

בשל מצב החירום, תקופה של 71 יום מתאריך 22/03/2020 ועד לתאריך 31/05/2020, לא תובא בחשבון לגבי הליכי מס שמועד פקיעתם חל בתקופה זו ובחודשיים שאחריה. תקופה זו שהוגדרה כ"תקופה הקובעת" מקפיאה בעצם את מירוץ הזמנים.

תקופה קצובה שבמצב הרגיל אמורה לפקוע ב – 1 באפריל (10 ימים לאחר תחילת התקופה הקובעת) תפקע ב 10/06/2020 (10 ימים לאחר תום התקופה הקובעת).

תקופה קצובה שבמצב הרגיל אמורה לפקוע ב- 1 ביולי יתווספו לה כל ימי התקופה הקובעת במלואם (71 יום) ותפקע ב 09/08/2020.

שימו לב: כל התקופות שפקעו לפני 22/03/2020 או שאמורות לפקוע לאחר 31/07/2020 לא ידחו.

הדחיה מתייחסת להליכי מס בפקודה, לפי הרשימה הבאה:

  • דחיית מועדים בהליכי שומה והשגה כולל שומת ניכויים.
  • דחיית מועדים בבקשות לאישור מוקדם בעסקאות בינלאומיות, בבקשות לאישור תכנית הקצאת מניות באמצעות נאמן ובבקשות לאישור מראש לתכנית מיזוג.
  • דחיית מועדים בענייני גביה בנסיבות מיוחדות.
  • דחיית מועדים לעניין ניהול פנקסים ופסילת ספרים.
  • דחיית מועדים מיוחדת לגבי עיצום כספי.

דחיית המועדים היא אופציונלית ואינה חובה, היינו ניתן ורצוי לפעול בהתאם למועדים הרגילים בחוק על מנת לא ליצור פיגורים.

יחד עם זאת כדאי לשים לב לאורכות המגיעות לכם לפי תקנות אלו אם הן מיטיבות אתכם או מקלות על התזרים.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן