ניתן לדחות את תשלומי המס בעסקת מקרקעין

בימים אלו נמצאים תושבי ישראל במצב בלתי אפשרי. הם נאלצים לבחור בחירות לא אפשריות: תשלום לאוכל או תשלום לשכירות? תשלום משכנתא או תשלום חשמל ומים וארנונה?

ובנוסף לכל אלו, המיסים.

התבשרנו לאחרונה על ידי המדינה שהיא דוחה את תשלום המע״מ בכמה ימים, אבל זה בבחינת לעג לרש – דחייה של כמה ימים בתשלום המע״מ לא פותרת את הדילמות – שלא יאמנו – מולם עומדים אלפים במדינת ישראל.

בנוסף, אם ביצעתם עסקת מקרקעין, נדרשתם לשלם מס רכישה (כקונים) ומס שבח (כמוכרים). החוק קובע שהמס צריך להיות משולם תוך 60 נום מיום ביצוע העסקה, או תוך 30 יום מיום הוצאת שומה אם רשות המיסים סבורה שאתם צריכים לשלם יותר ממה שהצהרתם, והוציאה לכם שומה בהתאם.

במאמר זה נעניק לכם כלים לדחות את תשלומי המס, והכל לפי החוק.

מס רכישה ומס שבח – איך דוחים את המס?

מסלול ראשון- סעיף 51 לחוק:

הסעיף קובע שרשאי נישום לדחות את מס הרכישה ומס השבח, ככל שכל אלו מתקיימים:

  1. עדיין לא נמסרה חזקה במקרקעין.
  2. שולם על חשבון התמורה לא יותר מ 50% (לעניין מס רכישה) או 40% (לעניין מס שבח).
  3. לא ניתן יפוי כח בלתי חוזר.

כלומר, שעד שלא התקיים אחד משלושת אלו, רשאי הנישום לא לשלם בינתיים את מס הרכישה או את מס השבח.

מסלול שני- סעיף 91א לחוק:

הסעיף קובע שבסמכות המנהל לדחות את המס אם ראה סיבה מספקת לכך.

בסעיף זה ניתן להשתמש בעסקאות קומבינציה, בהן בעל הקרקע לא נפגש עם הכסף אלא לאחר סיום הבניה ובעת מכירת הדירות שיקבל.

כדי לדחות את המס לפי הסעיף הזה, יש לפנות למנהל בבקשה מנומקת. אני מציע להשקיע בניסוח הבקשה, ובמיוחד לא לשכוח לטעון שמגפת הקורונה טלטלה את תזרים המזומנים שלכם, ומן הצדק להיענות לבקשה. בנוסף, אם רשות המיסים מצאה לנכון לדחות את תשלומי המע״מ השוטפים, הרי שהרשות מודעת לבעיות התזרים שאתם עומדים מולן ולדעתכם זוהי סיבה מספקת.

תוכלו לפנות למשרדנו לסיוע בניסוח המכתב.

מסלול שלישי – לבנות את העסקה כאופציה, או כהתחייבות למכירת מקרקעין:

מרבית האופציות לא מחוייבות במס רכישה או במס שבח. אלו שכן מחוייבות, השומה תצא לפי שווי האופציה (ולא לפי שווי המקרקעין) ולכן הסכום יהיה נמוך הרבה יותר. אם תמומש האופציה, רק אז תתקיים עסקה ורק אז תהיה דרישה לשלם את רוב המס.

מסלול רביעי – מקרים מיוחדים:

  1. בעסקאות עם תנאי מתלה, ניתן לבקש דחיית מס.
  2. בעסקאות תמ״ 38 ופינוי בינוי, ישנה דחיה מובנית בחוק עד לקבלת היתר בניה, והתנאי לקבל אותה הוא הוצעה פשוטה למיסוי מקרקעין.
  3. כאשר חברה מוכרת מקרקעין, היא יכולה לבקש פטור לפי סעיף 50 והיא מקבלת הקפאה של השומה למשך שנה, קודם כל.

הפרשי הצמדה וריבית:

במרבית המקרים, הדחיה תעלה לנישום בריבית והפרשי הצמדה.  

במקרים אחרים, תוכלו להימנע אפילו מכך….

מאמר זה לא ממצה את כל הדרכים לדחות את המס. יש דרכים נוספות שלא פורטו לעיל.

מעבר לדחיית המס, ניתן בהרבה מקרית להפחית את המס או לקבל החזר בשל מס ששולם כבר.

שתף פוסט
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
Call Now Button דילוג לתוכן