מבזק: המע"מ יורד ל 17% החל מהחודש הבא

המע"מ ירד בחודש הבא ל 17% (קישור לצו). ההפחתה תחול על כל העסקאות שמועד אירוע המס בהם הינו 1/10/15, או מאוחר יותר. שימו לב, שמועד אירוע המס בחוק מע״מ איננו זהה למועד אירוע המס בחוקים אחרים. למע"מ כללים משלו, עובדה שיכולה להקטין עלויות של הרוכשים – בייחוד בעסקאות מקרקעין. אביא שתי דוגמאות בהן אפשר להרוויח כסף [...]

קרא עוד

הרחבת אוכלוסיית הזכאים לדווח על בסיס מזומן

לפני מספר חודשים תוקן חוק מע"מ כך שנותני שירותים מחוייבים בדיווח על בסיס מזומן בלבד. מדובר בהוראה ששינתה רבות את חיי נותני השירותים הקטנים והבינוניים בישראל, ואיפשרה להם להעביר מע"מ על שירות שנתנו רק ביום בו קיבלו את התמורה עבורה. ביום 24.12.2014 עבר תיקון 48 לחוק מע"מ, אשר מרחיב את הדיווח על בסיס מזומן בנוסף על [...]

קרא עוד

מע"מ אפס בפרויקטים של תמ"א ופינוי בינוי

תיקון 47 לחוק מע"מ, שעבר קריאה שנייה ושלישית, מקנה הטבה נוספת ליזמים המבצעים תמ"א 38 ופינוי בינוי, ומעניק מע"מ בשיעור אפס לשירותי בניה שניתנים במסגרת פרויקטים אלו. המשמעות: היזמים יוכלו לדרוש את התשומות בגין שירותי הבנייה שיתנו לדיירים וזאת בתוספת לכך שמס העסקאות שיחול יהיה בשיעור אפס. המשמעות הכספית היא תוספת רווח ליזם בסכום של [...]

קרא עוד

פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה איננו מהווה חלק מתהליך ההפקעה ולכן לא חייב במע״מ, ע״א 8863/07 ב.מ. כפריס דדו בע"מ

מכירת נכס בחוק מע״מ כוללת גם הפקעה של נכס, אך רק אם שולם בגין ההפקעה. בעיני מע״מ, מי שלקחו לו את הקרקע, והוא קיבל תמורה על זה, חייב במעמ על התמורה שהתקבלה כי מבחינת התוכן הכלכלי, מדובר במכירה של קרקע. ההבדל היחיד שבמכירה רגילה, המוכר עושה זאת מרצונו, ואילו בהפקעה זו מכירה שניכפית עליו. אולם, [...]

קרא עוד

מבזק – שיעור המע"מ עולה ל 18% החל מיום 2/6/13

החל מיום 2/6/13, שיעור המע"מ יעלה ל 18%. כנראה שהקושי של המייצגים לא נחשב בעיני הרשויות, שאחרת היו ממתינים עם העלאת המע"מ עד לתחילת יולי. מצ"ב הצו.

קרא עוד

מבזק: השינויים הצפויים במיסוי מקרקעין ובמיסוי בכלל לפי התוכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית שהונחה על שולחן הממשלה קובעת שינויים מרחיקי לכת בנושא מיסוי – בכלל זה מיסוי מקרקעין בכלל ומיסוי דירות מגורים בפרט. להלן סקירה של השינויים הצפויים, החל מתחילת שנת 2014, על פי סדר חשיבותן בעיננו. מיסוי מקרקעין: 1. יוטל מס בשיעור של 25% על דירות השקעה. כיום, אדם יכול למכור דירות בפטור מלא ממס אם [...]

קרא עוד

יבוא נכס בלתי מוחשי חייב במע"מ – קבוצה שמביאה שחקן לישראל חייבת במע"מ על הסכומים ששילמה לקבוצה בחו"ל ממנה נרכש כרטיס השחקן – 1200/07 בני יהודה

שחקן כדורגל או כדורסל שהופך להיות מקצוען, חייב את קידומו למועדונים שהכשירו אותו במשך השנים. לכן, נקבעו בחוק הוראות לפיהן אם מועדון א מבקש להעביר אליו שחקן ממועדון ב, הוא חייב לפצות את המועדון בסכום שנקרא – רכישת כרטיס שחקן.  במשך שנים רבות התנהלו ההעברות האלו של שחקנים לארץ ותשלום בגין כרטיס השחקן שלהם באין [...]

קרא עוד

קיזוז מעמ מחשבוניות אוטונומיה – עש 902-05 מג'אדלה

קיזוז מע"מ מחשבוניות אוטונומיה – עש 902/05 מג'אדלה להזכירכם, עוסק שדרש קיזוז מע"מ תשומות מחשבוניות אוטונומיה חייב להגיש את החשבוניות למע"מ לא יאוחר משישה חודשים, מכיוון שישראל צריכה לבצע התחשבנות עם הרשות. במקרה שלנו הוגשו החשבוניות באיחור (לפי חותמת נתקבל), והעוסק טען שהסיבה לאיחור היתה עיצומים של עובדי מע"מ. הסוגיה מזכירה את פס"ד שמעון אזולאי [...]

קרא עוד

ניכוי תשומות – עד כמה צריך עוסק לחקור ולוודא שהחשבוניות שהוצאו לו על ידי ספקים אינן חשבוניות פיקטיביות – עש 871-04 חנן סבו

ניכוי תשומות – עד כמה צריך עוסק לחקור ולוודא שהחשבוניות שהוצאו לו על ידי ספקים אינן חשבוניות פיקטיביות – ע"ש 871/04 חנן סבו פסק הדין מסתמך על פס"ד סלע מהעליון וקובע כי האחריות מוטלת כולה על העוסק המקזז את המע"מ. ובציטוט מפס"ד סלע: די בעצם העובדה כי החשבונית אינה כדין לשלילת זכאותו של הנישום לניכוי [...]

קרא עוד

ניכוי מעמ תשומות – עש 1511-04 ישראל בטיטו

ניכוי מע"מ תשומות – ע"ש 1511/04 ישראל בטיטו מצד אחד: כשעבריין מזייף שטרות כסף הוא צריך מכונות מיוחדות, להקפיד על איכות השטרות, סימן מים, נייר מיוחד, צבעים מיוחדים וכו'. יש דרך פשוטה יותר להדפיס כסף - היא נקראת : "חשבוניות פיקטיביות". לא צריך בשביל זה מכונות מיוחדות, אפילו לא צריך מכונות בכלל - פונים לבית דפוס שמדפיס עבורנו את הכסף תמורת 320 ש"ח (לפני ההתמקחות….). שלא תטעו - מדובר במכת מדינה.  עכשיו, כשהעובדה הזו מהדהדת ברקע, נקרא את פסק הדין בו מדובר על בעל עסק שקיבל [...]

קרא עוד

מכירת מניות של איגוד מקרקעין חייבת במעמ – עש 1036-.04 מוסדן

מכירת מניות של איגוד מקרקעין חייבת במע"מ – ע"ש 1036/04 מוסדן מכירת מניות בדרך כלל איננה חייבת במע"מ שכן מניה איננה נכס לצורך חוק מע"מ. החריג היחיד הוא מניות של איגוד מקרקעין, עליהן חל חיוב במע"מ. הבדיקה האם מדובר באיגוד מקרקעין תתבצע בסעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין. ההגדרה קובעת שחברה שכל רכושה הוא מקרקעין (למעט רכוש טפל [...]

קרא עוד

מותר לקזז מעמ מחשבונית פיקטיבית אם נעשתה פניה למעמ לברר קיום העוסק עש 1142-05 אמנון ברוך

מותר לקזז מע"מ מחשבונית פיקטיבית אם נעשתה פניה למע"מ לברר קיום העוסק ע"ש 1142/05 אמנון ברוך חשבוניות פיקטיביות הן מכת מדינה. המדינה משלמת את מע"מ התשומות למקבל החשבונית, ולא מקבלת אותו מהרמאי שהוציא את החשבונית.  שלא נשלה את עצמנו ולא נהיה צדקנים – ברוב המקרים, מקבל החשבונית יודע גם יודע שמדובר בחשבונית פיקטיבית. במקרים אלו [...]

קרא עוד

מבחני עסק במעמ – עש 1235-04 יורשי המנוח לוי יצחק זל

מבחני עסק במע"מ – ע"ש 1235/04 יורשי המנוח לוי יצחק ז"ל שימו לב לקביעת בית המשפט בעניין תדירות העסקאות. "בפס"ד הצלחת יחזקאל נקבע כי אופי עסקי אינו נלמד רק מתדירות בפועל של עסקאות שבוצעו, כי אם גם מקיומו של פוטנציאל לביצוען. לכן, אפילו עסקה חד פעמית עשויה להיחשב עסקית אם קיים פוטנציאל לעסקאות דומות בעתיד"  לפי האמור [...]

קרא עוד

כפל מס במעמ על הוצאת חשבונית שלא כדין – עש 1085-05 אביבי

כפל מס במע"מ על הוצאת חשבונית שלא כדין – ע"ש 1085/05 אביבי חברה הוציאה חשבונית מס לפני שנרשמה כעוסק מורשה, ומע"מ הטיל על בעלי התפקידים בה כפל מס. הם טענו שזה נעשה בטעות ולכן אין לחייב אותם בכפל מס לפי סעיף 50(א), שבמקור חוקק כדי להילחם ברמאים.  נפסק: הולכים לפי החוק היבש ולא חשוב אם העבירה נעשתה [...]

קרא עוד

כל עוד לא צויין אחרת המחיר כולל מעמ – עא 3616-04 מגדל הזוהר

כל עוד לא צויין אחרת המחיר כולל מע"מ – ע"א 3616/04 מגדל הזוהר מדובר בעסקת ברטר בין קבלן לעריה. מע"מ הוציא שומה לפי מיטב שפיטה לקבלן, כשהוא קובע שההיטלים שנחסכו לקבלן תמורת העבודות שביצע עבור העריה מהווים את מחיר העסקה לפני מע"מ, ואילו הקבלן טען שמדובר במחיר כולל מע"מ. העליון קובע כי המחיר כולל את המע"מ, [...]

קרא עוד

בניה בתמורה לביטול היטלים עא 6014-04 – ראדקו ואח'

בניה בתמורה לביטול היטלים ע"א 6014/04 – ראדקו ואח' ביצוע עבודות פיתוח ברשות מקומית/ בעריה הוא באחריות הרשות המקומית, אשר מממנת את הפיתוח מהיטלים ואגרות אותם היא גובה מבעלי המגרשים. כאשר בעל הקרקע משלם את ההיטלים לרשות המקומית הוא לא יכול לקזז את המע"מ מהתשלומים ששילם כי המועצה המקומית היא מלכ"ר לפי חוק מע"מ ולא מוציאה חשבוניות [...]

קרא עוד

אי התרת מעמ תשומות ששימשו בעסקה שאיננה חייבת במס – עש 1150-06 גזית גלוב

אי התרת מע"מ תשומות ששימשו בעסקה שאיננה חייבת במס – ע"ש 1150/06 גזית גלוב מדובר בחברת גזית גלוב, חברה שהיא סיפור הצלחה ישראלי בכל קנה מידה. החברה בעבר הנפיקה אג"חים ובכסף שגייסה רכשה נדלן מניב בארצות הברית. בהמשך הרחיבה את פעילותה, הנפיקה אג"חים נוספים ורכשה נכסים גם בקנדה ובאירופה. כיום החזקות החברה בנדל"ן המניב בארה"ב מבוצעות דרך [...]

קרא עוד

שינוי מועד ההכרה בהכנסה משירות בחוק מע"מ – פורסם תיקון 41 לחוק

שינוי מועד ההכרה בהכנסה משירות בחוק מע"מ – פורסם תיקון 41 לחוק עד היום, הכנסה משירות חויבה במע"מ במועד סיום מתן השירות, ואם היתה משולמת מקדמה – סכום המקדמה היה מחויב במע"מ בעת תשלומה. בנוסף, תקנה 7 לתקנות מע"מ קובעת כי אצל עוסקים מסוימים (בגדול – בעלי מקצועות חופשיים), החיוב יהיה על בסיס מזומן, דהיינו: [...]

קרא עוד

פיצוי שיש עימו ביטול עסקה יהיה חייב במעמ לגבי החלק המשולם עבור החזר עלויות. מנגד, פיצוי בשל אבדן רווח עתידי לא חייב במעמ – סדרון פרופרטיז -1279-05

פיצוי שיש עימו ביטול עסקה יהיה חייב במע"מ לגבי החלק המשולם עבור החזר עלויות. מנגד, פיצוי בשל אבדן רווח עתידי לא חייב במע"מ – סדרון פרופרטיז -1279-05 סעיף 7 לחוק מע"מ קובע כי פיצוי שאין איתו ביטול עסקה, חייב במע"מ.  מלכתחילה, התפיסה היא שפיצוי איננו עומד בהגדרת עסקה ולכן איננו חייב במע"מ. בחקיקת סעיף 7 [...]

קרא עוד

המחיר כולל מעמ כברירת מחדל – אלא אם ניתן להוכיח שהצדדים התכוונו אחרת – ע"א 1113-09 – אבנר כהן

המחיר כולל מע"מ כברירת מחדל – אלא אם ניתן להוכיח שהצדדים התכוונו אחרת – ע"א 1113/09 – אבנר כהן ישנן חנויות שאנחנו נכנסים אליהן ואנחנו רואים שלט ענק שקובע באותיות קידוש לבנה: "המחירים אינם כוללים מע"מ". יש סיבה טובה לתליית השלט הזה, והיא שההלכה הפסוקה בעניין קובעת כי ככלל, המחיר יהיה תמיד כולל מע"מ, למעט [...]

קרא עוד

בניגוד למס הכנסה, במעמ עסקה מלאכותית לא מחייבת שיהיה בה הפחתת מס. גם אם מטרתה היא הערמת קשיי ביקורת על רשויות המס היא יכולה להיחשב מלאכותית- עש 1018-07

בניגוד למס הכנסה, במע"מ עסקה מלאכותית לא מחייבת שיהיה בה הפחתת מס, גם אם מטרתה היא הערמת קשיי ביקורת על רשויות המס היא יכולה להיחשב מלאכותית ע"ש 1018/07 בעל מניות בחברה שעוסקת ביצוא ברזל (נקרא לה: "יצואנית"), מכר את המניות לאחד מבעלי המניות בחברה אחרת (נקרא לה:"ספקית"), שהיתה הספק הגדול ביותר של היצואנית. הספקית, המשיכה למכור ליצואנית [...]

קרא עוד

מע"מ תשומות מותר רק אם הן תשומות לעסקה חייבת במע"מ ויש להוכיח הסתברות גבוהה לקיום עסקה החייבת במע"מ כדי שניתן יהיה לנכות את מס התשומות וגם מתי ינוכו הוצאות טרום עסקיות – ע"א 1651/08 צביון

סעיף 41 לחוק מע"מ קובע שמס תשומות ינוכה רק אם הוא משמש בעסקה חייבת במע"מ. אלא שהניכוי של מע"מ התשומות מתבצע כשמוציאים את ההוצאה, ובאותו זמן לא תמיד יודעים לבטח האם העסקה תשמש בעסקה חייבת בעתיד או בעסקה פטורה. (מדובר בשאלת עיתוי בלבד – הרי בסוף יתברר אם הרכישה בוצעה לצורך עסקה חייבת או לא…ואם [...]

קרא עוד

תשומות על הוצאות הגנה במשפט פלילי לא יותרו אפילו שמקורם בפעילות עסקית ואפילו שהנאשם זוכה, שכן הוצאו לצורך הגנת חירותו וחייו של המתגונן ולא לצורך עיסקו – עש 2-10 סאמי שיבלי

עו"ד מקבל טלפון מלקוח, שמעוניין ביצוג בענייני דיני משפחה. הם קובעים להיפגש במקום כלשהו, וכשהוא מגיע לשם מתנפלים עליו 3 בריונים, עם אלות, ותוקפים אותו. עורך הדין שולף אקדח, ויורה. שניים הוא פוצע והשלישי מת. במשפט פלילי שנפתח נגדו הוא טוען שמדובר בהגנה עצמית, ויוצא זכאי. כעת, עורך הדין תובע את מס התשומות בחשבוניות עבור [...]

קרא עוד

לא כל עסקה שמרוויחים בה היא עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי או חלק מעסקיו של הנישום – ע"מ 1271/06 פריזט דויד

קבלן שיפוצים ביצע עסק קומבינציה, בה רכש חצי משטח ברמת השרון, ובתמורה בנה חצי מדו משפחתי על החצי השני. כמובן שעל החצי שקנה, בנה לעצמו. שלוש שנים אחר כך, מכר את הדירה בווח עצום, ודרש פטור ממס שבח. הפטור ניתן לו. מע"מ קבע שמדובר בעיסקה, ולכן וחייב את השיפוצניק במע"מ על מכירת הדירה. השיפוצניק הגיש [...]

קרא עוד

מנהל מע"מ דרש דרישות שמקורן באטימות והתנהגותו תמוהה – ע"ש 5054/05 אברהים שובכי

השופט "מכסח" את עובדי מע"מ וקובע שהם התנהגו באטימות, דרשו מהנישום דרישות מוגזמות, התעלמו מראיות שהובאו בפניהם והעלו טענות שסותרות אחת את השניה, בקיצור – חרפה. מספר דוגמאות: מצד אחד, מקבלים מע"מ את העובדה שספריו של הנישום נשרפו, ומצד שני טוענים שהספרים לא נוהלו בשיטה כפולה, ולא ברור לפי מה הם קובעים זאת שכן הספרים [...]

קרא עוד

בעסקה שאיננה בכסף יש לקבוע את המחיר לפי מחיר שוק ורק אם לא ניתן לקבוע אותו יש לחשב עלות ועוד רווח קבלני – ע"ש 1159/07 מ.מ דן חברה לבניין

בחוק מע"מ נקבע כי המחיר בעסקה יהיה המחיר עליו הסכימו הצדדים. עיקרון זה מופר בעסקאות שנעשו בין קרובים וכן בעסקאות שנעשו שלא בכסף, ואז ניתן לקבוע את המחיר בשתי דרכים חלופיות: -          מחיר שוק. -          עלות ועוד רווח קבלני מקובל. לכאורה בשתי הדרכים אמורים להגיע לאותה תוצאה, אבל במקרה הזה לא כך היה. נעשתה עסקת [...]

קרא עוד

מע"מ תשומות יחושב תמיד נומינלי גם אם מע"מ העסקאות חושב ריאלית עיקרון מס האמת מוקרב על מזבח היעילות האדמיניסטרטיבית ע"א 9333/02 אבו סאלח חוסין

עוסק העלים הכנסות, כדי שהדוחות שלו למע"מ וגם למ"ה יהיו הגיוניים, הוא העלים גם קניות. שלטונות מע"מ פנו לספקים שלו וגילו שהקניות שלו היו גבוהות בהרבה מהקניות שהוא רשם. על סמך זה ועל סמך רווח מקובל בענף הוציאו לו שומה – על מס העסקאות בלבד (בלי לנכות את מס התשומות), כשהוא משוערך להיום. במהלך הערעור הסכימו מע"מ להכיר לו גם [...]

קרא עוד

מע"מ תשומות לא יותר לפי אומדן, נטל ההוכחה בשומה לפי מיטב שפיטה על הנישום – ע"א 8945/06 דניאל בוסקילה

פסק הדין דן בשלוש סוגיות: 1. האם ניתן לדרוש החזר מע"מ על בסיס אמדן ולא על בסיס חשבוניות? 2. אמדן הוצאות בשומה לפי מיטב שפיטה במס הכנסה. 3. נטל ההוכחה בשומה לפי מיטב שפיטה. שתי הסוגיות הראשונות: מע"מ שונה במהות ממס הכנסה. מסופר בחקירות מס הכנסה, שבוקר אחד בא חוקר מע"מ לבקר. הוא הסתכל דרך [...]

קרא עוד

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ יחול רק על דירות מגורים בנויות ולא על רכישת קרקע ובניית בית עליה – אוסיף השקעות ע"מ 1169/07

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ קובע כי במקרה בו עוסק במקרקעין רוכש דירת מגורים מאדם פרטי ומוכר אותה לצד ג', ישולם מע"מ רק על ההפרש בין הקניה והמכירה ולא ישולם על כל תמורת הדירה. ללא סעיף זה, היה מתחייב סוחר במקרקעין במע"מ על כל מחיר המכירה. כך, אם היה רוכש דירה תמורת מיליון ש"ח, ומוכר אותה [...]

קרא עוד

עיריה איננה עוסק כאשר היא משווקת קרקע ל"בנה ביתך" לפי מבחני בשערייך ירושלים – ע"ש 1530-03 עירית אשקלון

על פי חוק מע"מ, וגם לצורך מס הכנסה, פעילות של מלכ"ר שמהווה פעילות עסקית תהיה חייבת במס. כך נקבע בפסק דין "בשערייך ירושלים" בעליון. ההיגיון מאחורי קביעה זו הוא שלא יתכן להעדיף עסק על פני עסק דומה רק משום שהוא מוחזק על ידי מלכ"ר. ועוד, אם מקור הכנסות המלכ"ר הוא בעסק תחרותי, ראוי שישלם מס [...]

קרא עוד

על מנת לנכות מס תשומות יש להוכיח הסתברות גבוהה לכך שהרכישה תשמש בעתיד לעסקה חייבת במס – אי.די.אר איטום ובניה – ע"א 891/08

פסק דין של העליון שקובע שכדי שניתן יהיה לנכות מס תשומות, יש להוכיח הסתברות גבוהה (לא "סיכוי סביר", לא "צפיה סבירה", אלא "הסתברות גבוהה" שהיא רמת הוכחה גבוהה יותר) לכך שהרכישה מיועדת לשמש בעסקה חייבת. העיקרון מנוסח בסעיף 41 לחוק מע"מ, והכוונה ברורה – אם קנית נכס, והוא משמש בעסקה פטורה ממע"מ, אז אל תנכה [...]

קרא עוד

פסילת ספרים בשל אי דיווח על מחזור מלא, התערבות ערכאת ערעור בשומות לפי מיטב השפיטה רק במקרים נדירים – ע"א 5200/06 אלקיס יבוא ושיווק בע"מ

פס"ד (מע"מ) של העליון שקובע (שוב) ש: ערעור לעליון לא ידון בשאלות עובדתיות אלא במקרים נדירים. שומה לאחר פסילת ספרים לא חייבת להתבסס על נתוני הנישום עצמו אלא יכולה להתבסס על הערכות ואומדנים לפי ניסיונו של פקיד השומה/המפקח. שומה לפי מיטב שפיטה כמוה כפסק דין, ופניה לבית המשפט בגין שומה כזו כמוה כערעור. גם כאן, [...]

קרא עוד

פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה איננו חייב במע"מ ע"א 8863-07 כפריס דדו בע"מ

חברת כפריס רכשה בית מיטבחיים על קרקע בשטח של 16 דונם. חודשיים לאחר הרכישה שונה יעוד 4 דונם מתוך המגרש לקרקע לצרכי ציבור, והם הפכו למיועדים להפקעה. החברה והעריה הסכימו שיפנו לבורר כדי שיפסוק מהו הפיצוי שזכאית לו החברה בגין שינוי יעוד של ארבעת הדונמים, והפיצוי לא יפחת מ 1,800,000 ש"ח. (= 450,000$). הסכום הזה [...]

קרא עוד

המע"מ על מכירת תכשיטים יוטל על מלוא מחיר התכשיט ואין להחיל את סעיף 5(א) לחוק המאשר תשלום מע"מ על ההפרש בין הרכישה והמכירה מכיוון שהזהב הותך ע"מ 211/09 תמימי סלים

דיברנו על כך שבמכירת דירה שנבנתה על ידי הקבלן, לא ניתן להחיל את סעיף 5 לחוק מע"מ. כתבתי לכם שההסדר הקיים לגבי מכירת דירות מגורים משומשות בידי סוחר במקרקעין, לפיו יוכל אותו סוחר לשלם מע"מ רק על ההפרש בין המכירה והרכישה, חל גם על זהב, ועל רהיטים משומשים, ועל ברזל. בפסק הדין רכשה חברה זהב [...]

קרא עוד

אין להתיר ניכוי מעמ תשומות בגין טובת הנאה לעובדים אם לא חוייבו במעמ בגינם גם כשהמעביד מחוייב לתת אותה כחלק מתנאי מכרז ההעסקה – ע"ש 1251/06 אחים עובדיה שרותי ניקיון

חברת האחים עובדיה זכתה במכרז לניקיון של רשות שדות התעופה. לפי תנאי המכרז, התחייבה החברה לתת לעובדים שלה תלושי מזון כדי שיאכלו בשדה התעופה. את התלושים רכשה מרשות שדות התעופה, ובסוף תקופה הוציאה חשבונית לרשות שדות התעופה על התלושים בהם בוצע שימוש, כך שבפועל שילמה הרשות את מחיר הארוחות והחברה שימשה רק צינור להעברת התלושים. [...]

קרא עוד