מע"מ

מבחני עסק במעמ – עש 1235-04 יורשי המנוח לוי יצחק זל

מבחני עסק במעמ – עש 1235-04 יורשי המנוח לוי יצחק זל

מנהל | 31-03-2016

מבחני עסק במע"מ – ע"ש 1235/04 יורשי המנוח לוי יצחק ז"ל שימו לב לקביעת בית המשפט בעניין תדירות העסקאות.


"בפס"ד הצלחת יחזקאל נקבע כי אופי עסקי אינו נלמד רק מתדירות בפועל של עסקאות שבוצעו, כי אם גם מקיומו של פוטנציאל לביצוען.
לכן, אפילו עסקה חד פעמית עשויה להיחשב עסקית אם קיים פוטנציאל לעסקאות דומות בעתיד" לפי האמור לעיל, במבחן זה נמדוד מהו היקף העסקאות האפשרי, ולא בהכרח מה ההיקף בפועל.


מזכיר לי את הבדיחה על האישה שישבה בסירה באגם באיזור אסור לדיג, כאשר על הסירה ציוד דיג (חכות, קרסים וכו'). מגיע אליה פקח וכותב לה דו"ח. האישה טוענת שהיא קראה ספר על הסירה ולא דגה דגים.


הפקח אומר לה – זה לא משנה. יש לך על הסירה את כל הציוד הדרוש לדיג.


אומרת לו האישה – אז אני אתלונן שאנסת אותי.


"אני?, אני לא אנסתי אותך!!!" מתמרמר הפקח.


"כן", אמרה האישה, "אבל יש לך את כל הציוד הדרוש….."