מע"מ

קיזוז מעמ מחשבוניות אוטונומיה – עש 902-05 מג'אדלה

קיזוז מעמ מחשבוניות אוטונומיה – עש 902-05 מג'אדלה

מנהל | 31-03-2016

להזכירכם, עוסק שדרש קיזוז מע"מ תשומות מחשבוניות אוטונומיה חייב להגיש את החשבוניות למע"מ לא יאוחר משישה חודשים, מכיוון שישראל צריכה לבצע התחשבנות עם הרשות.


במקרה שלנו הוגשו החשבוניות באיחור (לפי חותמת נתקבל), והעוסק טען שהסיבה לאיחור היתה עיצומים של עובדי מע"מ.
הסוגיה מזכירה את פס"ד שמעון אזולאי מאתמול, רק מהכיוון ההפוך, שם נקבע שעיצומים של עובדי מס הכנסה לא מאריכים את התקופה להגשת צו.
כאן דוחה בית המשפט את הערעור מסיבות שונות (לדעתי בעיקר מכיוון שלא השתכנע באמיתות טענות המערער על מועד המשלוח), ומוסיף התייחסות ספציפית לנושא העיצומים: " נקיטת עיצומים ככל שהייתה, אין בה, ככלל, להאריך אוטומטית את מניין התקופה".