מס הכנסה

פרוק חברה והקמת חברה חדשה כדי לנצל שיעור מס 10% על ררל לפני 2003 היא עסקה מלאכותית וניתן להתעלם מיתרון המס שבה- שלמה דורפברגר – עא 3365-06

פרוק חברה והקמת חברה חדשה כדי לנצל שיעור מס 10% על ררל לפני 2003 היא עסקה מלאכותית וניתן להתעלם מיתרון המס שבה- שלמה דורפברגר – עא 3365-06

מנהל | 02-04-2016

פרוק חברה והקמת חברה חדשה כדי לנצל שיעור מס 10% על רר"ל לפני 2003 היא עסקה מלאכותית וניתן להתעלם מיתרון המס שבה- שלמה דורפברגר ע"א 3365/06


פסק דין של העליון שקובע (שוב) כי אם נישום מוכר את החברה שלו לחברה אחרת שפתח לצורך כך, ללא טעם מסחרי, והחברה החדשה זהה כמעט לחלוטין לחברה הישנה, ועשה כל אלו על מנת להינות משיעור מס מופחת על רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) – מדובר בעסקה מלאכותית, וחלוקת הדיבידנד תהיה חייבת במס מלא.

כאן, בעל המניות טען שיש טעם מסחרי לפתיחת החברה החדשה. אחד הבנים שלי הלך ללמוד, הסביר הנישום, ועבורו הכנתי את "תוכנית השלבים" לפיה הוא יקבל חלק גדל והולך בחברה, עם התקדמות לימודיו. אבל, יש לי כמה ילדים, והרווחים של החברה הישנה צריכים להתחלק בין כולם. הנישום אף מראה שהקצה מניות בשיעור 25% לאותו הבן, מה שלדעתו מוכיח את תוכנית השלבים.

בית המשפט תהה מדוע תוכנית השלבים הוזכרה רק לאחר שהתיק נכנס לביקורת במס הכנסה, ולא לפני כן, ומדוע המניות הוקצו רק אחרי שפקיד השומה התחיל לעשות בעיות, וקבע שנראה לו שהתוכנית הומצאה בדיעבד, ולא היתה קיימת באמת בעת חלוקת הדיבידנד.

לסיכום, בית המשפט לא מקבל את תכנון המס וקובע שמדובר בעסקה למאכותית שיש להתעלם מיתרון המס שבה.
התרשמתי שבית המשפט הגיע למסקנתו בעיקר בהסתמך על הזהות העמעט מוחלטת בין החברה החדשה לישנה – מספר הטלפון נשאר, אותו ציוד, אותה כתובת, אותם עובדים, אותם לקוחות כו'.


בית המשפט קובע שמדובר בהתנגשות בין שני עקרונות:


זכותו של הנישום לתכנן את המס המשולם על-ידו, כחלק מזכות הקניין שלו. הנישום רשאי לנווט את דרכו העסקית באופן שחבותו במס תצומצם במידת האפשר, כל עוד האמצעים שינקוט יהיו חוקיים. זאת לרבות ניצול הטבות מס המעוגנות בחקיקה.
מניעת ההטבה הגלומה בחוק מקום בו אין טעם כלכלי לעסקה מלבד הפחתת מס.

פסק הדין הזה מלמד אותנו מה החשיבות של התייעצות עם מומחה מס בעת ביצוע העסקה ולא אחריה. אם למדנו את העיקרון הזה, דיינו.