מס הכנסה

תיקון התקנות על פיהן מנוכה מס במקור על רווח הון בבורסה

תיקון התקנות על פיהן מנוכה מס במקור על רווח הון בבורסה

מנהל | 02-04-2016

תיקון התקנות על פיהן מנוכה מס במקור על רווח הון בבורסה


מותר לנישום לקזז רווח הון כנגד הפסד הון באותה שנה, או בשנים קודמות. כך, אם הרוויח במניות 100,000 ש"ח, ובאותה שנה הפסיד סכום זהה במניות אחרות, לא אמור הנישום לשלם מס על המניות שהרוויחו.
מצד שני, במכירת מניות עם רווח, מבצע הבנק חישוב ומנכה מס במקור – שהוא מקדמה על חשבון המס, ומעביר אותו לשלטונות המס.


לפי הוראות רשות המיסים, אם נמכר נייר ערך בחודש מסוים, ובאותו חשבון בנק נמכרו מניות קודם לכן באותה שנה בהפסד, מקזז הבנק את ההפסד כנגד הרווח ולא מנכה מס במקור.


נשאלת השאלה – מה קורה אם בחודש ינואר מכר הנישום מניות ברווח, וניכו לו מס במקור, ואילו בחודש אוגוסט מכר מניות בהפסד בסכום זהה? לפי החוק, הוא זכאי לקזז את ההפסד מהרווח באותה שנה, ולא אמור לשלם מס כלל. אלא, שהבנקים לא מחזירים לו את מה שנגבה ממנו בינואר – כשמכר את המניות הראשונות ברווח. כדי לקבל את ההחזר, הוא חייב להגיש דוח לאותה שנה, דוח שמוגש באפריל/מאי בשנה הבאה במקרה הטוב, ולהמתין לקבלת החזר מס, שלא היה צריך לשלם מלכתחילה.

מתברר, שתקנות מס הכנסה קובעות שבמקרה כמו המתואר לעיל, צריך הבנק לקזז גם אחורה – ולהחזיר את המס שנוכה במקור.

עו"ד אלכס שפירא פנה לבית המשפט בבקשה לתביעה ייצוגית בעניין. אמנם, הבקשה עדיין לא אושרה, אך בעקבותיה הצהירה רשות המיסים כי היא תתקן את ההוראות הניתנות לבנקים באופן שיהיה עליהם לבצע גם קיזוז אחורה.
בימים אלו התקבל התיקון, כך שמשנת 2012 יקזזו הבנקים הפסדים גם אחורה וגם קדימה.

המשמעות – יותר כסף אצל האזרחים:
אין להקל ראש בהישגו של עו"ד שפירא. אמנם מדובר "רק" בניכוי במקור, אבל הניכוי במקור הופך להיות מס סופי אצל אלו שלא מגישים דוח, ויש הרבה. נישומים מסוג זה, יזכו כעת ליותר כסף בחשבון הבנק שלהם, כסף שלא היו זוכים לו אלמלא הבקשה לתביעה ייצוגית.
יש מי שאמר שהרשות פועלת בשיטת המקל והגזל. בשורה תחתונה, הרשות גבתה בשנים האחרונות מס שלא הייתה אמורה לגבות אותו, מס שאיננו מס אמת.

הצעד הבא – תשלום מס שבח גבוה במקרה של מכירת מקרקעין על ידי חברה משפחתית/בית: כאשר חברה משפחתית מוכרת מקרקעין, היא אמורה להיות מחוייבת ב 20% מס על הרווח. אלא, ששלטונות מיסוי מקרקעין לא מכירות בחברה משפחתית, ולכן מחייבות את המכירה במס חברות – 24%.


הנישום נאלץ להמתין עד לשנה לאחר מכן, למועד הגשת הדוח, ורק אז הוא רשאי לדרוש את ההחזר – שמגיע לו כדין. ההחזר לא מופיע מיד בחשבון הבנק שלו, שכן לוקח לרשויות זמן לבדוק את התיק ולאשר את ההחזר. כך, לעיתים עוברים חודשים רבים – שיכולים להגיע לכמעט שנתיים ימים – מתשלום המס ששולם ביתר לקבלת ההחזר בגינו.


לאור פס"ד חיים קליאוטה שתוקצר לפני כחודש, ניתנת רשויות המס תקופה של חודש ימים – חודש דצמבר – על מנת לבדוק האם החברה יכולה להיחשב משפחתית. לכן, במהלך שנת המס חברה שנחשבת חברה משפחתית, לא אמורה לשלם את ההפרש בין שיעורי המס.