מס הכנסה

תקנות ניכוי הוצאות רכב ניתנות לסתירה. אין לתאם הוצאות בגין רכבי ביטחון בעריה שכן טובת המעביד גוברת – ערית מעלה אדומים עמ"ה 131-08

תקנות ניכוי הוצאות רכב ניתנות לסתירה. אין לתאם הוצאות בגין רכבי ביטחון בעריה שכן טובת המעביד גוברת – ערית מעלה אדומים עמ"ה 131-08

מנהל | 02-04-2016

תקנות ניכוי הוצאות רכב ניתנות לסתירה. אין לתאם הוצאות בגין רכבי ביטחון בעריה שכן טובת המעביד גוברת – עירית מעלה אדומים עמ"ה 131-08


ביסודן של תקנות ניכוי הוצאות רכב עומדת ההנחה הסמויה כי הוצאות רכב הינן הוצאות מעורבות, אשר השימוש בהן חלקו פרטי, למשל נסיעות של העובד מביתו לעבודה ובחזרה, וחלקו עסקי. בתקנות נקבעה דרך לפיה יש לברור את חלק ההוצאה הפרטי מכלל ההוצאות, ולתאם אותו.
אלא, שמדובר בשיטת ה"בערך". נכון להיום, התקנות קובעות סכום חודשי מסוים שמהווה הוצאה פרטית, סכום המשתנה לפי סוג הרכב, וכל השאר הוא עסקי. דרך הייחוס הקבועה בתקנות מביאה לעיוות, שכן אדם שנוסע מספר רב של נסיעות פרטיות, כגון איש משרד, יתאם אותו סכום כמו אדם שמרבית נסיעותיו הינן עסקיות, כגון מתקין של חברה הכבלים.


בשנים האחרונות אנחנו עדים להתחזקות עיקרון מס האמת בפסיקה. ככלל, מקום בו ניתן להגיע למס אמת, אין להידרש בו לחזקות חלוטות כגון סעיף 18(ד) לגבי קבלנים, אשר לגביו נקבע בפס"ד אינטרבילדינג שאיננו חזקה חלוטה, וכן אופן חישוב הסכום האינפלציוני בהוצאות ריבית ריאלית ובהוצאות בנייה, שלגביהם נקבע בפס"ד שופרסל שיש להעדיף את החישוב המדויק על שיטת ה"בערך".


בית המשפט קובע כי ישנם שני סוגים של רכבים בעריית מעלה אדומים – רכבים תפעוליים רגילים, עליהם יש להחיל את התקנות שכן לא ניתן לקבוע האם אכן בוצע שימוש פרטי ברכב, ואם כן – מהו היקפו המדויק, ורכבי ביטחון שבהם – כך ניתן להשתכנע – לא בוצעו נסיעות פרטיות כלל, ולכן יש להתיר את כל ההוצאה.

אז לגבי רכבי הביטחון, העריה ניצחה בפסק הדין, ולגבי הרכבים האחרים, רשות המיסים הפסידה.
אני כותב "הפסידה", כי למרות שבית המשפט קבע שיש להחיל את התקנות במקרה זה, ניתן להבין כי אם התנאים היו אחרים – לא היה צריך להחיל את התקנות. כך נפרץ לו הסכר עליו עומלת רשות המיסים במשך שנים רבות, לפיו אין להטיל ספק באופן יחוס ההוצאה על פי תקנות רכב. אחדד נקודה זו – גם אם תפנו היום לרשויות המס, ותראו בדיוק אילו נסיעות שימשו באופן פרטי ואיזה שימשו לצורך עבודה, ונניח שרשות המיסים תשתכנע במאה אחוז שזהו הפיצול בפועל, עדיין לא תסכים הרשות לאפשר לכם לבצע יחוס שונה מהאמור בתקנות.


והנה הגיע פסק הדין הזה, (ופסק דין עריית נהריה לפניו), וקעקע את המשנה הסדורה של רשות המיסים בעניין.

לכן, אם יש לכם רכבים (ובמיוחד אם מדובר בצי רכב), תוכלו להתייעץ אתנו מהי הדרך בה יש לנהוג על מנת להכין את הקרקע ליום בו תבצעו יחוס מדויק של הוצאות הרכב, ותבקשו שיגבה מכם מס אמת. יש היום פתרונות טכנולוגיים שונים שמסוגלים לבסס יחוס כזה, ויש סיכוי סביר כי אם תפעלו כפי שנייעץ לכם, בתי המשפט יפסקו לטובתכם ויאפשרו לכם לא לפעול על פי הוראות התקנות.