מס הכנסה

הכנסות טייס יחשבו כהכנסות עבודה בישראל – בר רפאל ע"מ 1235/06

הכנסות טייס יחשבו כהכנסות עבודה בישראל – בר רפאל ע"מ 1235/06

מנהל | 02-04-2016

האם הכנסותיו של טייס אל-על, תושב חוץ, חייבות במס בישראל?


ידוע לנו שהכנסותיו של תושב חוץ תהיינה חייבות בישראל רק אם העבודה בוצעה בישראל. נשאלת השאלה: איך קובעים במקרה של טייס היכן בוצעה העבודה? האם מדובר במבחן פיזי, ואז בזמן שהוא טס מעל מדינת ישראל, תיחשב ההכנסה כאילו הופקה בארץ, ועל חלק מהטיסה שהוא נמצא מעל מדינות אחרות, מדובר בהכנסה שהופקה בחו"ל ?


מס הכנסה טוען כי:
- 1. המטוס הישראלי מהווה "אי צף" וחלק מהטריטוריה הישראלית.


- 2. יש לבדוק תכליתית את מירב זיקות ההכנסה אצל המעביד, קרי- אל על.


- 3. מס הכנסה נסמך גם על הוראות האמנה עם ארה"ב. תכלית האמנה, כך טוען מ"ה, היא מניעת כפל מס או המנעות ממס, ואם במקרה זה לא ישלם מס בישראל – זו התוצאה שאליה נגיע בהכרח.


המערער, בר רפאל, (באמצעות עו"ד אמנון רפאל, לא עמדנו בפיתוי…) טען כי עקרון "השלמות והבלעדיות" חל על כל מדינה בטריטוריה שלה עד החלל…
לטענתו, השטח הריבוני של כל מדינה מתמשך עד לחלל, ואין לפרש מילולית את סעיף 4א ואת תקפות האמנה לעניין זה, כפי שעשה מס הכנסה.


בפס"ד המצ"ב, קובע בית המשפט כי הכנסת הטייס תיחשב כהכנסה בישראל.


השופט מצטט את פס"ד צחור ומזכיר לנו כי אין להסתפק בלשון החוק בלבד ויש לפרשה לפי התכלית החקיקתית …השופט מעביר לנו שיעור בהסטוריה בנושא דוקטורינת הנאמנות הכלכלית מ 1923, אשר מהווה את הבסיס לתחולה הטריטוריאלית ובאמצעותה הוא בעצם פוסק כי מדינה זכאית למסות נישום תודות לזכויות, לביטחון ולתשתית השלטונית שהעניקה לו… ומוסיף: הנישום חב נאמנות כלכלית למדינה …


בית המשפט קובע כי יש לפרש ע"פ התכלית, לכן – מקום ביצוע העבודה אינו מקום פיזי בהכרח…!!


לאחר מכן הוא שולל גם את שאר טענות המערער וכאמור קובע כי פרשנות תכליתית של סעיף 4א(א)(4) מובילה למסקנה כי מקום הביצוע העבודה הינו בישראל, כאמור מתוקף הנאמנות הכלכלית של הטייס לישראל….

התקציר נכתב בעיקר על ידי אורנה בכר, קוסט פורר את גבאי, תל אביב, בשיתוף איתנו.