מס הכנסה

מענק יובל, מענק שחיקה, מענק שתיה וכו' המשולמים למורים מהווים משכורת לצורך תשלום פיצוי נזק עקיף – ע"מ 17598-10-1​0 דרור בתי חינוך

מענק יובל, מענק שחיקה, מענק שתיה וכו' המשולמים למורים מהווים משכורת לצורך תשלום פיצוי נזק עקיף – ע"מ 17598-10-1​0 דרור בתי חינוך

מנהל | 02-04-2016

עמותת דרור מפעילה תוכניות חינוכיות בבתי ספר בארץ. במהלך מלחמת לבנון השניה, נאלצה העמותה להפסיק את הפעלת התוכניות למשך תקופה מסוימת, ולכן נפגעו הכנסותיה.


מנהל מס רכוש דחה את תביעת הפיצויים בטענה שהכנסות העמותה מקורן במענקים, ולכן לא מגיע לה פיצוי. לראיה, היא קיבלה עבור המורים מענק יובל, מענק שתיה, מענק שחיקה וכו'.


בית המשפט קובע שהמענקים השונים מהווים חלק משכר העבודה המשולם למורים, ולכן קבלתם על ידי העמותה לצורך תשלומם למורים מהווה תשלום בגין שירות, ולא מהווה מענק.


בית המשפט מזכיר לנו את פס"ד דקלה בעליון שקבע שתשלומי מענק יובל הינם תשלומי שכר לכל דבר ועניין.
העיקרון המיסויי כאן ברור וידוע: מהות גוברת על צורה. העובדה שקוראים לתשלום "מענק" לא מעידה על מהות התשלום, הוא שכר עבודה.


זה די ברור כשחושבים על זה קצת… תושב מדינה אחרת יכול להתבלבל כשיקרא את השלטים על הדלתות ברשות המיסים: יש לנו מפקחים ורכזים, חלקם מנהלים (מנהלי תחום…), אבל מעל כולם בהיררכיה נמצא דווקא… פקיד. (פקיד שומה).


מילים נועדו לשרת אותנו ולא להיפך. אסור אף פעם לשכוח את העיקר, ומתן משקל גדול למילים מוביל לפעמים לעיוות. בואו נתרכז במהות, ולא בצורה.
את העמותה ייצג בגאון עו"ד איתן צחור, שמתמחה במיסוי מלכ"רים.
לפס"ד דרור לחץ כאן