מס הכנסה

לא אושרה תביעה יצוגית נגד רשות המיסים למרות שהמס שנגבה מהנישומים גבוה מהמס האמיתי- עופר דורון ת"מ 138-07

לא אושרה תביעה יצוגית נגד רשות המיסים למרות שהמס שנגבה מהנישומים גבוה מהמס האמיתי- עופר דורון ת"מ 138-07

מנהל | 02-04-2016

משקיע בבורסה יכול להרוויח במניות מסוימות, ולהפסיד באחרות. בסוף השנה, הוא רשאי לקזז את ההפסד מהרווח, ולשלם מס רק על הרווח נטו – לאחר קיזוז ההפסד.


המס ניגבה בדרך כלל באופן אוטומטי: כאשר המשקיע מרוויח, מנכים הבנקים מס במקור על הרווח. החל משנת 2012, מבצעים הבנקים קיזוז ברמה השנתית, כך שגם אם הלקוח הרוויח בתחילת שנה, ונוכמה ממנו מס, ובמהלך השנה הפסיד סכום זהה – יחזירו לו הבנקים את המס שנגבה ממנו בתחילת השנה.


אולם, עד לשנת 2012, הקיזוז בוצע ברמה החודשית. דהיינו, נניח משקיע אשר הרוויח 1000 ש"ח במכירת מניות שבוצעה בינואר. הבנק היה מנכה לו מס בסך 200 ש"ח ומעביר לרשות המיסים. אילו אותו המשקיע הפסיד במהלך מרץ 1000 ש"ח ממכירת מניה אחרת, לא היה הבנק מחזיר לו את המס שנגבה ממנו, למרות שהמשקיע רשאי לקזז את ההפסדים ברמה השנתית ולא אמור לשלם מס באותה שנה (בהנחה ואלו כל המכירות שביצע באותה שנה).


את ההחזר במקרה כזה יוכל המשקיע לקבל רק אם יגיש דוח שנתי למס הכנסה. מכיוון שעלות הגשת הדוח עולה על 200 ש"ח, המשקיע הדמיוני שלנו היה מוותר על הגשת הדוח ועל ההחזר, ורשות המיסים היתה משלשלת לכיסה מס שלא היתה אמורה לקבל.
עופר דורון תבע את רשות המיסים, בטענה שהיתה צריכה להורות לבנקים לקזז את ההפסד ברמה החודשית, ובעזרתו האדיבה של ידידי עו"ד אלכס שפירא פנה לבית המשפט על מנת שיאשר לו את התביעה כתביעה יצוגית, אולם בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לאשר את התביעה להשבת הכספים כתביעה יצוגית.


גם היום, לקוח שירוויח בחשבונו בבנק א', ויפסיד בחשבונו בבנק ב', יאלץ להגיש דוח על מנת לקבל את ההחזר ולא יקבל אותו אוטומטית. כך גם אם ההפסד והרווח נוצרו בשנות מס אחרות – גם במקרה זה לא יקבל את ההחזר אלא אם יגיש דוח.
וזה רק קצה הקרחון. חשוב שכולם ידעו, שמליוני שקלים מתגלגלים במסדרונות המס, וממתינים לנישומים שיקחו אותם. הנישומים לא מודעים לזכותם לקבל החזר, או שהם נרתעים מלבקש אותו, וכך גובה רשות המיסים סכומים גבוהים בכל שנה ושנה, להם איננה זכאית.


בין אם מדובר במס הכנסה, או במיסוי מקרקעין: ישנם נישומים רבים שיכלו לקבל החזרי עתק מרשות המיסים, על מס שבח/מס רכישה/מס הכנסה/מס רווח הון ששילמו ביתר. הם לא דורשים, ולכן לא מקבלים את ההחזר. חשוב לציין שבמרבית המקרים מדובר על החזר שאין עוררין על זכותו של הנישום לקבל, אבל בורות, או חוסר מודעות, או סתם חשש לא הגיוני, מותירים את האזרח עם כיס ריק ללא הצדקה.


כמי שפרנסתו מגיעה מהחזרי מס שבח והחזרי מס בכלל, אסור לי לכאורה להתלונן. אבל, כאזרח אני מתקומם כנגד חוסר הצדק. רשות המיסים הינה רשות שלטונית שמטרתה איננה גביית מס סתם, אלא גביית מס אמת, ויש משהו מעוות בכך שמיסים שנגבו למרות שלא היו צריכים להיגבות, נכנסים לקופת המדינה ולא ננקטות פעולות אקטיביות על מנת להחזירם.
וכל זה מוביל אותנו למסקנה אחת: צדק הוא רק כוכב.


זה מזכיר לי את הסיפור על אותו עורך דין שחזר מבית המשפט למשרד והכריז בצהלה: "הצדק ניצח!!!"


"מה?!?!?" הזדעק השותף הבכיר – "מיד תכין ערעור!!!"


ועכשיו ברצינות: כדאי ורצוי לפנות לבעל מקצוע מומחה במיסים, לצורך האפשרות להקטין את המס, כולל מס שבח ומס הכנסה, ואפילו מס רכישה. השומה אותה מקבלים הנישומים איננה מוחלטת, למרות שהיא מודפסת על נייר רשמי המעוטר בסמלי המדינה. ניתן במקרים רבים להוריד את המס הנגזר ממנה.


משרדנו צפוי לטפל במאות תיקים כאלו בשנה הקרובה, וישמח לעמוד גם לרשותכם בעניינים כגון אלו.
לפס"ד עופר דורון לחץ כאן