מס הכנסה

דיווח חצי שנתי

דיווח חצי שנתי

מנהל | 02-04-2016

לקוחות יקרים,


במסגרת רפורמת המס משנת 2006 נקבעה חובת דיווח ותשלום מקדמה חצי שנתית בגין רווחי הון מניירות ערך נסחרים (לרבות ניירות ערך זרים).


החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות, ושלא נוכה מס במקור מאותם רווחים. מדובר, בין היתר, בעסקאות שנעשו באינטרנט או במקרים שבהם המכירות של ניירות ערך בוצעו באמצעות בנקים או ברוקרים מחוץ לישראל.


מי חייב בהגשת דיווח חצי שנתי?
1. יחיד/חברה החייבים בהגשת דוח שנתי, שביצעו מכירות של ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות באמצעות בנקים/ ברוקרים זרים או באמצעות האינטרנט, מבלי שנוכה מס במקור מהרווחים או שנוכה מס מופחת שאינו לפי תקנות מס הכנסה.


2. יחיד/חברה החייבים בהגשת דוח שנתי, שלהם פטור מניכוי מס במקור על עסקאות בשוק ההון ואשר ביצעו מכירות של ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות ללא ניכוי מס מלא במקור מהרווחים.


את הדיווח יש להגיש עד ליום ה- 31 ליולי 2013.

אנו לרשותכם לכל שאלה, הבהרה או מתן שירות בנושא בטלפון: 02-5877888