מס הכנסה

מבזק – הצעת חוק שתאפשר חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד

מבזק – הצעת חוק שתאפשר חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד

מנהל | 02-04-2016

הצעת חוק אשר פורסמה בימים אלו , צפויה לתקן החל משנת המס 2014 עיוות רב שנים, ולאפשר לבני זוג העובדים יחד לדווח על הכנסותיהם בנפרד.

(קישור להצעת החוק)

אם תתקבל ההצעה, יוכלו בני זוג שהכנסותיהם תלויות אחד בשני, לדווח בנפרד על ההכנסות, ובלבד שמתקיימים כל אלו:
1. נחיצות – כלומר שעבודת בני הזוג אכן נחוצה.


2. הגיון – סכום ההכנסה שמיוחסת לכל אחד הינה סבירה ביחס לתרומתו.


3. אמת – אם העסק מתנהל בבית המגורים של בני הזוג, הוא אכן מתנהל שם.


נזכיר שעד כה, ניתן היה להפריד את ההכנסה רק עד לסכום מצחיק של כ 40,000 ש"ח בשנה, ורק אם אין מדובר בבית המגורים של בני הזוג אלא יש משרד חיצוני ששם מתבצעת הפעילות, ורק אם אין לבן הזוג הכנסה נוספת.
הוראות החוק הנוכחיות נועדו להרגיע פרנויה של המחוקק, שהניח שחלק מהזוגות אינם עובדים ביחד באמת אלא רק מדווחים כך כדי להפחית את המס.
אבל, איני מסכים שהמלחמה באותם "רמאים" צריכה להתבצע דרך מניעת מס אמת מהאחרים.


משל למה הדבר דומה? להוראת חוק לפיה אסור לנכות הוצאות בכלל, רק משום שישנם נישומים שמדווחים על הוצאות לא אמיתיות.


לדעתי, על מנת להלחם בעבריינים, יש להרתיע אותם, ולא לבחור בדרך הקלה של הענשת ציבור שלם.


על כן, קובעת הצעת החוק בנוסף, כי במקרה ולא יתקיימו התנאים (נחיצות+הגיון+אמת), יוטל קנס גירעון בשיעור של 30% על המס שניסה לחסוך כשבחר לדווח דיווח שקרי. קנס הגירעון יוטל רק אם סכום המס האמיתי גבוה ב 30% לפחות מסכום המס שהוצהר.


מבלי להכנס לעניינים פוליטיים, בעניין זה יש לומר כל הכבוד ליאיר לפיד, ולבעלי התפקידים ברשות המיסים שאיפשרו את זה, ולקוות שהצעת החוק תעבור ללא שינוי. השינוי היחידי שאשמח לראות בה הוא תוקף רטרואקטיבי…