מס הכנסה

שווי השימוש ברכבים אשר אינם מוצמדים לעובד (רכבי מאגר)

שווי השימוש ברכבים אשר אינם מוצמדים לעובד (רכבי מאגר)

מנהל | 01-04-2016

בעקבות הסכם פשרה שנחתם מול רפא"ל, פרסמה רשות המיסים הנחייה בנוגע לרכבי חברה אשר אינם מוצמדים לעובד ספציפי.


לצורך הבהרה רכבי מאגר הינם רכבים אשר משמשים את העסק לפעילות שוטפת ואינם מוצמדים לעובד מסוים.
ישנם מקרים בהם המעביד מבקש לתת את הרכב לעובד על מנת שיחזור איתו הביתה ויגיע איתו לעבודה למחרת, מסיבות "טובות" – למשל, אם העובד סיים את העבודה בשעה מאוחרת, או שהעובד נסע עם הרכב מחוץ למקום העבודה באותו יום ואין הגיון בדרישה ממנו להחזיר את הרכב לעבודה, ולנסוע הביתה בתחבורה אחרת.


נקבע שבמקרים אלו, אין צורך לזקוף שווי לעובד ובלבד שהרכב נשאר אצל העובד לא יותר מלילה אחד בחודש. במידה והרכב נשאר אצל העובד יותר מפעם אחת בחודש יש לזקוף שווי יחסי (היחס בין מס' הלילות בהם העובד החזיק ברכב למס' הימים בחודש) וזאת בכפוף לעמידה

בתנאים הבאים:
הרכב הועמד לרשות העובד עד 10 ימים בחודש ולא יותר מ-100 ימים בשנה.

לא הוצמד לעובד רכב אחר באותו חודש.

מדובר ברכב המשמש לפעילות השוטפת.

הרכב נשאר אצל העובד למשך הלילה בלבד ויוחזר בבוקר למחרת.

הרכב מועמד לעובד באופן אקראי ולא שיטתי ועל פי אישור של גורם מוסמך.

הרכב נמצא ברשות העובד רק במהלך ימי העבודה ולא בסופי שבוע, חגים, ימי חופשה וכו'.

אי עמידה בתנאים אלו תחייב זקיפת שווי שימוש חודשי מלא לעובד.

אנו מברכים את רשות המיסים על פרסום ההנחיה, ומבקשים עוד:
נכון להיום, עמדת רשות המיסים היתה שיש לחייב בשווי שימוש מלא לכל החודש עובד שהשתמש ברכב, גם אם השתמש בו רק חלק מהחודש – ואפילו השתמש בו יום אחד בלבד. כך נוצר מצב בו נרשם שווי שימוש מלא למספר עובדים בגין רכב אחד בלבד, פעולה שאכן מתאימה להוראות החוק, אך מפספסת את כוונת המחוקק.


נותר לבקש מרשות המיסים לאפשר קביעת שווי שימוש יחסי במקרים כאלו. זוהי כוונת המחוקק, אין ספק בכך.