מס הכנסה

חיוב במס תמורה בשל מתן שירותי דת – פורסמה טיוטת חוזר מקצועי

חיוב במס תמורה בשל מתן שירותי דת – פורסמה טיוטת חוזר מקצועי

מנהל | 01-04-2016

רשות המיסים הוציאה טיוטת חוזר מקצועי (קישור לחוזר) המטפל בחיוב במס של קבלת תמורה בגין שירותי דת.


החוזר סוקר את החיוב במס הכנסה, את החיוב במע״מ וכן את הוראות ניהול פנקסים.
באופן עקרוני, החוזר מבחין בין פעילות שנעשית באמצעות מלכ״ר, אשר לא תחוייב במס הכנסה ובמע״מ, לבין פעילות שנעשית לא באמצעות מלכר, ואז אם הפעילות מגיעה לכדי עסק היא תחוייב במס הכנסה וגם במע״מ, ואם איננה מגיעה לכדי עסק תחוייב במס הכנסה בלבד ולא תחוייב במע״מ . (משום מה, התעלמו שלטונות מע״מ מחלופה ראשונה להגדרת עסקת אקראי במע״מ, שבכוחה לחייב מתן תמורה בגין שירות דת שלא עלה לכדי עסק).


ואני שואל: מדוע בכלל צריך את החוזר הזה? הרי לשון המחוקק בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"מ ברורה מאד בעניין זה, ושירותי דת דינם כשירותים אחרים לעניין המס.


ועוד: מה עם כל פעילות הקמיעות לקראת הבחירות? ברי תמורה איננה מוגבלת לתמורה בכסף בלבד. גם תמורה שניתנת בשווה כסף, חייבת במס. לכן, יתכן וכל פעילות הקמיעות לקראת הבחירות חייבת במס. הרי נותני ה״שירות״ מקבלים כוח שלטוני.