מס הכנסה

שנה בחוק עידוד היא שנת מס והיא נספרת מתחילת השנה בה ניתן האישור ע"א 9096/07 סטרלינג סופטוור

שנה בחוק עידוד היא שנת מס והיא נספרת מתחילת השנה בה ניתן האישור ע"א 9096/07 סטרלינג סופטוור

מנהל | 03-04-2016

פסק דין של העליון שהפך את החלטת המחוזי וקבע ש 14 השנים של ההטבות לפי חוק עידוד השקעות הון הן 14 שנות מס ולא 14 שנים קלנדריות המתחילות ביום מתן האישור.


בנוסף קבע בית המשפט שהשנים יספרו מתחילת שנת המס בה ניתן האישור.


שני דברים הנובעים מכך:
חברה שמקבלת אישור באמצע השנה, תקבל פטור ממס גם על הכנסות שהיו לה מהפרוייקט באותה שנה לפני שניתן האישור(אם היתה לה הכנסה חייבת באותה שנה).


חברה שלא התחילה לפעול עד שלא קיבלה את האישור, וקיבלה אותו חודש מאוחר בשנת המס, מפסידה הטבות מס בשנה הראשונה (אם היתה לה הכנסה חייבת באותה שנה).