מס הכנסה

הגדלת הון על סמך רישום בכרטיס ושטר הון שלא נסתרו ע"י בעל קבוצת כדורגל, לא ניתן לטעון לקיום רכב שלא הוכח הקשר בינו לנישום, לא ניתן להוסיף שווי

הגדלת הון על סמך רישום בכרטיס ושטר הון שלא נסתרו ע"י בעל קבוצת כדורגל, לא ניתן לטעון לקיום רכב שלא הוכח הקשר בינו לנישום, לא ניתן להוסיף שווי

מנהל | 02-04-2016

פקיד השומה בדק הצהרת הון שהגיש אחד הנישומים, וסבר שיש נכסים רבים שלא נרשמו בה.

הנכסים כללו שטר הון והלוואת בעלים שעמדו לזכות הנישום בקבוצת כדורגל, רכב של אשתו, ורכבו שלו. מעבר לכך, פקיד השומה טען שתכולת ביתו של הנישום היא בסכום גבוה יותר מאשר נרשם,

ושלא נרשמו בשימושים כל נסיעותיו לחו"ל.
לגבי שטר ההון והלוואת הבעלים, טוען הנישום שלא הלווה לקבוצה את הכסף, והרישום בספרי הקבוצה לא נכון. לגבי הנסיעות לחו"ל,

טוען המערער שנסע עם קבוצת הכדורגל ולכן לא נשא בהוצאות הנסיעות הרבות לחו"ל.
בית המשפט מקבל את עמדת פקיד השומה בעניין שטר ההון והלוואת הבעלים, כי הנישום בעצמו הודה בקיומם כאשר נחקר בחקירות מס הכנסה.

גם לגבי הנסיעות לחו"ל מקבל בית המשפט את עמדת פקיד השומה, וזאת לאחר שהוא נוכח לראות שהמערער טס לחו"ל בתאריכים שברובם לא חופפים לתאריכים שנסעה הקבוצה.