מס הכנסה

הכנסה בשל חמיז לא תחוייב בדמי ביטוח לאומי -אבשלום חורן – בל 3423-07

הכנסה בשל חמיז לא תחוייב בדמי ביטוח לאומי -אבשלום חורן – בל 3423-07

מנהל | 02-04-2016

הכנסה בשל חמי"ז לא תחויב בדמי ביטוח לאומי -אבשלום חורן – בל 3423/07


תשלומי ביטוח לאומי מחושבים כפונקציה של ההכנסה.
בחוק ביטוח לאומי מגדירים מהי "הכנסה" לצורך דמי הביטוח:


אם מדובר בעצמאי – הכנסתו מסעיפים 2(1) ו 2(8).
אם מדובר בשכיר – הכנסתו מסעיף 2(2).

דגש על המילה "הכנסתו" – כלומר, לא הכנסה של מישהו אחר, אלא הכנסה של המבוטח בלבד.


לפי עיקרון זה, קובע בית המשפט כי גם אם מיוחסות לנישום לצורך מס הכנסות של מישהו אחר, הן לא יחשבו כהכנסה לצורך ביטוח לאומי. דוגמאות למקרים כאלו הם הכנסה מחברה משפחתית, הכנסה מחברה בית, ובפסק דין זה – הכנסה מחברת משלח יד זרה.

חנ"ז – תכנון נדרש:
לגבי הכנסה מחברה נשלטת זרה, נשאלת השאלה האם יש נפקות לביטוח לאומי.
מצד אחד, הרי מדובר בהכנסה מדיבידנד, 2(4).


מצד שני, בחוק הביטוח הלאומי והתקנות לפיו נקבע כי אם מרבית הכנסות עצמאי הן ממקורות אחרים ולא מ 2(1) ו 2(8), (למשל – דיבידנד…) הוא חייב בדמי ביטוח גם על הכנסות אלו.


נראה לי שבמקרה של חנ"ז, אם השאלה תגיע לפתחו של בית המשפט, הוא יקבע את דמי הביטוח לפי סכום הדיבידנדים שיחולק בפועל, ובשנה שחולק.

אם אני צודק, הרי שיש לתכנן בקפידה את המועד והסכומים לחלוקת הדיבידנד מחנ"ז. צריך לזכור, שלמרות שהדיבידנד לא יחויב במס כשיחולק בפועל בעתיד, שהרי חויב במס בשנה בה הרוויחה אותו החברה, יש סיכוי שיחויב בביטוח לאומי בשנת החלוקה, אלא אם אתם – רואי החשבון – תדאגו שסכום החלוקה לא יעלה על 50% מהכנסותיו מעסק….

ושאלת השאלות – האם תשלום דמי ביטוח לאומי הם תשלומי ביטוח או שהם מס נוסף?


במשך שנים רבות שואלים את עצמם הפיזיקאים מה זה אור. לפעמים הוא מתנהג כמו גל, לפעמים הוא מתנהג כמו חלקיק. מכיוון שעד היום לא יודעים האם מדובר בחלקיקים או בגלים, המציאו הפיזיקאים את המושג "פוטונים".
גם אנחנו, בנוגע לביטוח לאומי, לא יודעים האם מדובר במס או בביטוח. לפעמים "מתנהג" הביטוח הלאומי כמס, ולפעמים הוא "מתנהג" כדמי ביטוח.