מס הכנסה

הענקת שירותים אישיים דרך חברה ומתי יותר ניכוי שכר טרחת עו"ד- ששון יונה ימין – ע"מ 10828-01-10

הענקת שירותים אישיים דרך חברה ומתי יותר ניכוי שכר טרחת עו"ד- ששון יונה ימין – ע"מ 10828-01-10

מנהל | 02-04-2016

הענקת שירותים אישיים דרך חברה ומתי יותר ניכוי שכר טרחת עו"ד – ששון יונה ימין ע"מ 10828-01-10


1. דמי ניהול:
פקיד השומה חייב את הנישום במס בגין העברות כספים שראה בחשבון. המערער טען שמדובר בדמי ניהול ששולמו מחברה א' לחברה ב' (חברת ניהול) בבעלותו,

ולכן יש לרשום אותם כהכנסה בחברת הניהול במקום לראות אותן כהכנסות אישיות שלו. הסכם דמי הניהול עם החברה המשלמת נחתם גם עם היחיד וגם עם חברת הניהול בבעלותו.


בית המשפט קובע שהתשלום שולם עבור עבודה של היחיד, ולא תמורת דמי ניהול שביצעה חברת הניהול. בנוסף, בית המשפט מעלה תהיות האם כל שירות ניתן להעניק דרך חברה, או שמא ישנם שירותים שלא ניתן להעניק דרך חברה?
בעצם, בית המשפט מכין את הקרקע לקביעה לפיה אם חברת הניהול יכולה לתת את שירותי הניהול רק דרך אותו יחיד בעליה, יראו את הכנסות חברת הניהול כהכנסות מעבודה של היחיד:


"יוער כי, ההסכם התייחס לשכירתו של המערער לשמש כיו"ר דירקטוריון וכמנהל כספים. מטבע הדברים מדובר בתפקידים בעלי אופי אישי ולא בתפקידים שיכולים להינתן על ידי חברת ניהול…..ברור שדובר בהסכם לשכירתו של המערער באופן אישי".
(ההדגשות אינן במקור).


2. ניכוי הוצאות שכ"ט עו"ד:
בית המשפט לא מתיר הוצאות משפטיות שכן לא ברור עבור מה ניתן השירות. כאן המקום לבקש מעורכי הדין שבניכם לפרט בחשבונית עבור מה נגבה שכר הטרחה, ואם מדובר בשכ"ט עבור מקרקעין – יעזור מאד אם תציינו גוש וחלקה.