מס הכנסה

הצעת חוק – רפורמה (נוספת) במס הכנסה ומס שבח בעקבות וועדת טרכטנברג

הצעת חוק – רפורמה (נוספת) במס הכנסה ומס שבח בעקבות וועדת טרכטנברג

מנהל | 02-04-2016

הצעת חוק – רפורמה (נוספת) במס הכנסה ומס שבח בעקבות וועדת טרכטנברג


אלו השינויים הצפויים על פי הצעת החוק:
הוספת מדרגת מס נוספת חדשה, של 48%, על כל הכנסה מעל 40,000 ש"ח בחודש, והעלאת שיעור מס החברות בחזרה ל 25%.

 


הטלת מס מיוחד של 2% על הכנסה העולה על מליון ש"ח בשנה. לצורך החישוב ילקחו בחשבון כל ההכנסות ללא קשר למקור ההכנסה.
מתן 2 נקודות זיכוי לאבא לילד מתחת לגיל 4. תינתן נקודת זיכוי אחת בשנה בה הילד נולד, שתי נקודות בכל אחת משתי השנים שלאחר מכן, ונקודה אחת אחרונה בשנה בה הילד בן שלוש – סך הכל 6 נקודות זיכוי.


העלאת מס רווח הון, דיבידנד ושבח ריאלי ב 5%: מס שבח ורווח הון יעלה ל 25% במקום 20%, ואם מדובר על בעל מניות מהותי, שיעור המס יגיע ל 30%. שינוי זה יביא לחלוקת הרווח הריאלי לשלוש תקופות באופן לינארי, במקום שתי תקופות עד היום.
הגדלת שיעור המקדמה במכירת נכס מקרקעין ל 9.5% או 18.5% (תלוי אם המקרקעין נרכשו אחרי או לפני יום התחילה).


התקרה לביטוח לאומי תרד לחמש פעמים השכר הממוצע במשק (במקום לתשע פעמים כפי שהורתה הוראת השעה).העלאה משמעותית של התקרה לביטוח לאומי. המשמעות היא שחלק מהעצמאים ואף השכירים יתחילו בשנת 2012 לפעול באמצעות חברה.


יש להתכונן לפתיחת הרבה חברות חדשות בשנה הבאה. מכיוון שלפעילות דרך חברה ישנן עלויות שלא קיימות אצל עצמאי ושכיר, ניתן לבצע בדיקה האם הקמת החברה כדאית באותו המקרה.