מס הכנסה

כאשר לא נקבע למשיכה על ידי בעל שליטה תנאי החזר ומועדו יש לראות בה הכנסה של בעל המניות- הזאע חלבי – עמ 964-07

כאשר לא נקבע למשיכה על ידי בעל שליטה תנאי החזר ומועדו יש לראות בה הכנסה של בעל המניות- הזאע חלבי – עמ 964-07

מנהל | 02-04-2016

משיכות בעלים מסווגות לעיתים על ידי פקיד השומה כהכנסה מדיבידנד אצל בעל המניות, או אפילו הכנסה ממשכורת.


בעלי המניות מצדם מיתממים ומנסים לשכנע שמדובר בהלוואה שהם קיבלו מהחברה, וכהלוואה איננה חייבת במס.

במשך שנים היו לפקיד השומה קושי להתמודד עם משיכות בעלים. אם היה פקיד השומה מוציא צווים, והיו מגיעים לבית המשפט,

אזי בעלי המניות היו דואגים להחזיר את ההלוואות לחברה חודש לפני הדיון בבית המשפט (לפעמים תוך נטילת הלוואה מקבילה מחברה אחרת שבבעלותם) ובדיון היו טוענים: "אתם רואים שזו הלוואה? עובדה – היא הוחזרה!"

בית המשפט קובע כי אם לא נקבע מועד החזר להלוואה, וכן לא נקבעו תנאי ההלוואה, יראו בהלוואה הכנסה מדיבידנד או משכורת, גם אם היא הוחזרה בסופו של דבר.