מיסוי מקרקעין

מבזק: צפויים בקרוב החזרי מס שבח לאזרחים רבים

מבזק: צפויים בקרוב החזרי מס שבח לאזרחים רבים

מנהל | 23-03-2016

עבר בקריאה שלישית תיקון מס׳ 82 לחוק מיסוי מקרקעין, שקובע את שני אלו:


1. בוטל המס האינפלציוני על מכירת דירת מגורים מזכה שזכאית למס לינארי מוטב. עד היום, חויבו מוכרי דירות שרכשו את דירותיהם לפני שנת 93, במס בשיעור של 10% על החלק האינפלציוני החייב. מזה כשנתיים מצהירה הרשות במספר הזדמנויות שהמס האינפלציוני בדירות מזכות כאלו יבוטל, ואף אמרה שהביטול יהיה רטרואקטיבי. ואכן, החוק יכנס לתוקף רטרואקטיבית – החל מיום 1/1/14. על פי הודעת רשות המיסים, תחזיר הרשות את המס ששולם בגין הסכום האינפלציוני החייב, מבלי שיהיה צורך לפנות אליה.


2. כידוע, מכירת דירה לקרוב בתקופת המעבר לא זכאית למס לינארי מוטב. תיקון 82 מקל על הגזירה וקובע שאם המכירה בין הקרובים נעשתה במהלך חלוקת עיזבון בין יורשים, ושולמו תשלומי איזון, יהיה זכאי המוכר (אותו יורש המקבל את תשלומי האיזון) לשלם מס לינארי מוטב אם מדובר בדירת מגורים מזכה שעונה על שאר התנאים, למרות שהמכירה בוצעה לקרוב. גם הוראה זו קיבלה תוקף רטרואקטיבי מיום 1/1/14, אולם הרשות לא תחזיר את הכספים אלא אם יפנו אליה. לכן, מי ששילם מס שבח במסגרת חלוקת עיזבון בין יורשים, מוזמן לפנות למשרדנו לצורך טיפול בהחזר. החוק עבר אמנם בנוסח לא סופי, אבל כאשר יפורסם ברשומות יהפוך הנוסח לסופי.