מיסוי מקרקעין

מס ריבוי דירות - טפסי דיווח

מס ריבוי דירות - טפסי דיווח

יפעת בדיחי | 25-01-2017

אמש (24/1/17) פורסמו התקנות והצו בנוגע לחוק מס ריבוי דירות.

התקנות עוסקות בעיקרן בתנאי הזכאות ואופן מתן המענק למוכרי דירות השקעה.

הצו לעומת זאת מפרט את נוסחת החישוב לפיה ישולם מס ריבוי דירות.

בנוסף, פרסמה רשות המיסים את טפסי הדיווח הבאים:

- טופס 7201 - טופס הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017

- טופס 7202 - טופס דיווח על מכירת דירה בידי חייב במס ריבוי דירות הכולל את הבקשה למענק.

 

פעולות מכירה כלשהן לא צריכות להיות חפוזות באופן שישפיע על מקסום התמורה מהן, שכן ייתכן ולא נורא לשלם מספר חודשים את מס ריבוי דירות, ובלבד שהתמורה שתתקבל בשל אורך הרוח תהיה שווה יותר מהמס שיוטל.
מי שמעוניין למכור אחת מדירותיו, עם או בלי קשר לחקיקת החוק, הרי שנכון לימים אלו רצוי מאד להגיע ליעוץ.
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.