מיסוי מקרקעין

אושר מע"מ בשיעור אפס על שירותי בנייה בעסקאות תמ"א ופינוי בינוי

אושר מע"מ בשיעור אפס על שירותי בנייה בעסקאות תמ"א ופינוי בינוי

מנהל | 14-09-2016

בית המשפט העליון בפס"ד שלמי קובע (קישור לפס"ד) כי חזקת התא המשפחתי, הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק, הינה חזקה הניתנת לסתירה, ובכך מקבל את ערעור הנישום על החלטת ועדת הערר באותו עניין.

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (27 באוקטובר 2014) הקלה נוספת ליזמים בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי.
מעתה, הפטור ממע"מ על שירותי הבניה בעסקאות תמ"א ופינוי בינוי הופך להיות מע"מ בשיעור אפס.


המשמעות- תוספת רווח ליזמים של בין חצי מליון ₪ ועד מליוני שקלים לכל פרויקט.
סעיף 41 לחוק מע"מ קובע: "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן שימשו בעסקה החייבת במס". המשמעות היא שכאשר מדובר בעסקה פטורה, לא יכול היזם לנכות את מעמ התשומות ששימשו אותו לצורך אותה עסקה, אבל – וזה הנקודה החשובה – אם העסקה הופכת מפטורה לחייבת בשיעור אפס, יוכל היזם לקזז את התשומות.

הקלה זו הינה דחיפה נוספת ליזמים אשר תגדיל את הרווחיים של היזמים.


לדעתנו, נושא הכדאיות באזורי המרכז לא היווה חסם לעסקאות האלו. החסם הגיע מהרשויות המקומיות. לכן, לא ברור איך הטבות כלכליות ליזם יכולות לקדם עסקאות כאלו.
לכן, ראשית, יש לטפל בחסמים האחרים על מנת לקצר את הזמן בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית.