מיסוי מקרקעין

מס הרכישה על דירה נוספת יישאר גבוה – כך לפי עמדת רשות המיסים

מס הרכישה על דירה נוספת יישאר גבוה – כך לפי עמדת רשות המיסים

מנהל | 14-09-2016

בחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי שיעורי מס הרכישה לדירה נוספת עד ליום 31.12.14 יהיו בשיעורים גבוהים (5% ומעלה), והחל מיום 01.01.15 שיעורי המס יהיו נמוכים יותר (3.5% ומעלה). לפי עמדת רשות המסים (קישור להוראה), שיעורי המס הגבוהים יישארו בעינם, וזאת בשל חוק יסוד הכנסת. סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת קובע כי כל חיקוק שהתוקף שלו

 

בחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי שיעורי מס הרכישה לדירה נוספת עד ליום 31.12.14 יהיו בשיעורים גבוהים (5% ומעלה), והחל מיום 01.01.15 שיעורי המס יהיו נמוכים יותר (3.5% ומעלה).
לפי עמדת רשות המסים (קישור להוראה), שיעורי המס הגבוהים יישארו בעינם, וזאת בשל חוק יסוד הכנסת.
סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת קובע כי כל חיקוק שהתוקף שלו היה פוקע תוך חודשיים לפני יציאתה של הכנסת, תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים של הכנסת הנכנסת, יימשך תוקפו של החוק עד שיסתיימו שלושה חודשי הכהונה הראשונים של הכנסת הנכנסת.
לפי עמדת רשות המסים, הוראת השעה לעניין מס רכישה גבוה על דירה שאיננה דירה יחידה תישאר בתוקף עד ליום 30/6/15.
להערכתנו, עד אז הרשות תדאג להאריך את הוראת השעה או אפילו להפוך אותה להוראת קבע, כך שאם אנחנו חייבים להמר, נהמר על כך שגם לאחר מכן יחולו שיעורי המס הגבוהים.