עדכוני מיסים

מס ריבוי דירות - טפסי דיווח
2017-01-25

אמש (24/1/17) פורסמו התקנות והצו בנוגע לחוק מס ריבוי דירות.

התקנות עוסקות בעיקרן בתנאי הזכאות ואופן מתן המענק למוכרי דירות השקעה.

הצו לעומת זאת מפרט את נוסחת החישוב לפיה ישולם מס ריבוי דירות.

תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנות הכספים 2015-2016
2015-08-16

לאחר פרסומה של הצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 אשר את עיקר דבריה פרסמנו לפני מס' ימים, יצא תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנות הכספים 2015-2016 הכולל את נוסח הוראות החוק המוצעות.

 

כרסום נוסף בחזקת התא המשפחתי – פס"ד שלמי – עליון – ע"א 3178/12
2014-11-20

בית המשפט העליון בפס"ד שלמי קובע (קישור לפס"ד) כי חזקת התא המשפחתי, הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק, הינה חזקה הניתנת לסתירה, ובכך מקבל את ערעור הנישום על החלטת ועדת הערר באותו עניין.

אושר מע"מ בשיעור אפס על שירותי בנייה בעסקאות תמ"א ופינוי בינוי
2014-10-29

בית המשפט העליון בפס"ד שלמי קובע (קישור לפס"ד) כי חזקת התא המשפחתי, הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק, הינה חזקה הניתנת לסתירה, ובכך מקבל את ערעור הנישום על החלטת ועדת הערר באותו עניין.